Vad inkluderas i min försäljning?

Vad som ingår eller inte ingår i köpeskillingen är först och främst upp till säljaren, men du bör räkna med att detta kan komma upp till diskussion under förvärvsförhandlingarna. En grundregel är att allt som tillhör företaget, d.v.s. alla företagets tillgångar, ska inkluderas i en försäljning. Detta kan därmed också inkludera den lokal som verksamheten bedrivs ifrån.

När det kommer till en viss typ av verksamhet, ofta butiker, finns ett varulager som tillhör företaget. Om du vill inkludera detta varulager i köpeskillingen bestämmer du själv, men det är också vanligt att köpeskillingen är exklusive varulager. Väljer köparen att styra verksamheten i en ny riktning kanske det befintliga varulagret inte efterfrågas. Återigen är det situationen som avgör, och detta är någonting som säljare och köpare beslutar under processen.

En sida av Corporate Classifieds AB