Vad inkluderas i min försäljning?

Vad som ingår eller inte ingår i köpeskillingen är först och främst upp till säljaren, men du bör räkna med att detta kan komma upp till diskussion under förvärvsförhandlingarna. En grundregel är att allt som tillhör företaget, d.v.s. alla företagets tillgångar, ska inkluderas i en försäljning. Detta kan därmed också inkludera den lokal som verksamheten bedrivs ifrån.

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare

När det kommer till en viss typ av verksamhet, ofta butiker, finns ett varulager som tillhör företaget. Om du vill inkludera detta varulager i köpeskillingen bestämmer du själv, men det är också vanligt att köpeskillingen är exklusive varulager. Väljer köparen att styra verksamheten i en ny riktning kanske det befintliga varulagret inte efterfrågas. Återigen är det situationen som avgör, och detta är någonting som säljare och köpare beslutar under processen.

Det finns två olika sätt på vilka företagsköp genomförs; Antingen köps aktier i företaget och köparen tar därmed över alla förpliktelser som bolaget har, eller så köps en del av verksamhetens tillgångar ut, en så kallad inkråmsaffär.

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
Aktieköp

Verksamheten bedrivs precis som vanligt under samma, organisationsnummer, tillgångar, skulder och ingångna avtal. Den enda skillnaden syns i Styrelsen och i Aktieboken. Bolagets avtal, rättigheter och skyldigheter gäller precis på samma sätt som de gjorde före köpet. Det innebär att köparen ansvarar för eventuella fel och brister som kan uppstå på grund av företagets historiska verksamhet. Säljaren har således inget ansvar längre utan det ligger hos köparen. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga eller hamnat i en legal tvist med anställda, kunder eller leverantörer.

Inkråmsaffär

Om köparen är intresserad av en del av verksamheten men inte vill ta över bolagets förpliktelser och ansvar så kan man sälja en del av verksamheten, inkråmet. Köp av inkråm innebär att köparen endast tar över tillgångarna i ett företag, eller utvalda delar av bolaget.

En inkråmsaffär är därmed enklare för köparen att förstå vad det är man faktiskt köper och vilka risker köpet medför. För köparen blir den legala risken således mindre då den nya ägaren kan driva verksamheten utan att behöva ta ansvar för vad den tidigare ägaren har gjort.