Vad är ett köpeavtal och hur utformar jag ett?

Ett köpeavtal är ett avtal som ofta skapas i samband med en företagsförsäljning. I köpeavtalet regleras köpeskillingen samt de rättigheter och skyldigheter som ska gälla för såväl säljare som köpare i samband med affären. Ett första steg till att utforma ett köpeavtal är att du som säljare sätter dig ner och funderar på hur du vill att försäljningen ska gå till och vad den ska omfatta. Beroende på hur din överlåtelseprocess genomförs kan antingen du eller din rådgivare formulera avtalet.

En sida av Corporate Classifieds AB