Vad är ett köpeavtal?

Ett köpeavtal är ett avtal som ofta skapas i samband med en företagsförsäljning. I köpeavtalet regleras köpeskillingen samt de rättigheter och skyldigheter som ska gälla för såväl säljare som köpare i samband med affären. Ett första steg till att utforma ett köpeavtal är att du som säljare sätter dig ner och funderar på hur du vill att försäljningen ska gå till och vad den ska omfatta. Beroende på hur din överlåtelseprocess genomförs kan antingen du eller din rådgivare formulera avtalet.

Hur kan ett köpeavtal se ut?

För att ett köpekontrakt ska vara juridiskt giltigt ställs 3 krav:

  • Kontraktet ska vara skriftligt undertecknat av köpare och säljare
  • Information om köpeskilling och organisationsnummer, registreringsbevis
  • Överlåtelsedatum
Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
Varför är det viktigt med ett köpeavtal?

Ett köpeavtal är viktigt för att reglera vad köpet innebär för köpare och säljare. Om det skulle uppstå komplikationer eller meningsskiljaktigheter efter köpet så fungerar köpeavtalet som bevis för vad man tidigare bestämt. Vid en företagsförsäljning är det alltid viktigt att skriva ett köpeavtal.

Är ett köpeavtal bindande?

När ett köpeavtal är underskrivet av bägge parter är det bindande. Om det skulle uppstå en tvist så kommer domstolen att utgå från köpeavtalet och försöka utröna vad parterna hade för avsikt när de skrev kontraktet.

Vad ska ingå i ett köpeavtal?

Beroende på vad det är för verksamhet kan en konkurrensklausul rekommenderas, vilket innebär att säljaren inte får driva en konkurrerande verksamhet inom en period – vanligen några år. Det är även en god idé att reglera vad som ska hända om fel upptäcks, till exempel en skuld som man inte kände till innan köpet.