Utgivaransvar

www.bolagsplatsen.se är en grundlagsskyddad databas

Senast ändrad 1 januari 2024

Vi på Bolagsplatsen tror på en bättre marknad för att köpa och sälja företag och att öppen tillgänglig data är en viktig del av att hjälpa människor att fatta rätt beslut. Grunden till detta är data om företag till salu.  Delar av den informationen kan direkt eller indirekt hänföras till en fysisk person och är således personuppgifter. För att vi ska ha möjlighet att publicera den informationen och för att säkerställa att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt har Bolagsplatsen ett utgivningsbevis vilket möjliggör publicering av personuppgifter utan tillåtelse från en berörd person.

Med rättigheter att publicera personuppgifter följer förstås ett stort ansvar och vi väger ständigt publiceringen av ny data mot individers integritet.

Om utgivningsbeviset

Informationen Bolagsplatsen tillhandahåller på webbplatsen www.bolagsplatsen.se är en databas – d.v.s. en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv och skyddas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). Detta skydd innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet.

Av dataskyddslagen (2018:218) som träder i kraft den 25:e maj 2018, i samband med införandet av dataskyddsförordningen, framgår att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är tillämplig vid publicering av personuppgifter på webbplatsen, om sådan tillämpning skulle vara i strid med yttrandefriheten.

De delar som omfattas av utgivaransvar på bolagsplatsen.se är bland annat:

  • Uppgifter om företag till salu (bolagsnamn (där det förekommer), finansiell data, mm)
  • Försäljningsuppgifter (priser, datum, statistik mm)
  • Mäklarnamn

Ansvarig utgivare för www.bolagsplatsen.se är Hugo Åkerman, utsedd av Bolagsplatsen AB.

Användargenererat innehåll

Vissa delar av informationen som finns på bolagsplatsen.se (inklusive undersidor) är tillagt av användare. En del av den informationen granskas av Bolagsplatsen och omfattas därmed av grundlagsskyddet.

Den information som är genererad av användare och inte granskas av Bolagsplatsen är uppmärkt på ett sådant sätt att det framgår vilken som är källan, och omfattas inte av grundlagsskyddet.

Externt material och länkar

På bolagsplatsen.se förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners, bl.a. annonser och s.k. widgets. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Bolagsplatsens utgivaransvar. För sådant innehåll där det inte är uppenbart att Bolagsplatsen inte är ansvariga för publiceringen kommer en tydlig separation genom färg och text finnas.

Bolagsplatsen ansvarar inte för innehållet på sidor länkade från Bolagsplatsen som innehas av tredje part. Utgivaransvaret omfattar endast innehåll som finns direkt publicerat på bolagsplatsen.se.

Övrigt

Har du några frågor gällande grundlagsskyddet eller utgivaransvaret är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare på ansvarigutgivare@bolagsplatsen.se

Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv.