Allmänna villkor för annonsörer & intressenter

Bolagsplatsen.se ger inga garantier ifråga om sanningshalten i annonserna. Bolagsplatsen.se kan heller inte garantera köpares eller säljares möjlighet att köpa eller sälja det utannonserade objektet. Vi kan inte kontrollera att köparen/säljaren fullföljer försäljningen eller att köpare fullföljer sina skyldigheter mot säljare.

Bolagsplatsen.se ansvarar inte för om säljaren/köparen ångrar sig innan köpet är avslutat. Vi kan heller inte vara ansvariga för eventuella felaktigheter i innehållet i annonserna och förbehåller oss rätten till att vägra publicering av annons. En annons vars innehåll betraktas som oseriöst eller olämpligt tas bort av Bolagsplatsen.se. Exempel på olämpligt innehåll är annonser med pornografiska, rasistiska eller andra stötande inslag.

Bolagsplatsen.se hjälper polisen med information om olagligheter förekommer i annonser. Annonser vars innehåll betraktas som olagligt kommer att raderas. Annonsörens liksom den svarande intressentens identitet kan fastställas av Internetleverantören eftersom IP-adressen loggas.

Genom att fylla i ett intresseformulär på Bolagsplatsen.se godkänner man utskick av liknande objekt som man tidigare registrerat intresse för.

Bolagsplatsen.se loggar alla meddelanden som skickas genom Bolagsplatsens system, detta för att kunna garantera leverans av alla meddelanden och för att förebygga eventuell förlust av data.

Kategorisering

Annonsen skall läggas i de kategorier som bäst beskriver objektet. Bolagsplatsen.se förbehåller sig rätten att flytta annonsen till rätt kategorier. En annons kan endast innehålla ett objekt.

Listningsplacering

Vid innehav av företagsmäklarpaket på Bolagsplatsen.se är det inte tillåtet att ta bort ett objekt för att sedan lägga in densamma med avsikt att komma högre upp i listningen. Förbudet gäller samtliga annonstyper och kategorier.

Länkar

Länkar i annonsen skall vara relevanta för objektet du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt. Det är inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons - eller auktionsplats.

Orealistiska erbjudanden

Bolagsplatsen.se förbehåller sig rätten att bedöma vad som är ett orealistiskt erbjudande.

Upphovsrätt

Alla rättigheter till annonstexten överlåts till Corporate Classifieds AB (Bolagsplatsen.se).

Ansvar

Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. Bolagsplatsen.se ansvarar inte för det utannonserade objektet.

Reklam

Objektannonsering eller intressentmail får ej omfatta reklam av ett företags tjänster eller produkter.

Bolagsplatsen.se förbehåller sig rätten att avgöra ifall annonseringen eller intressentmailen är till syfte att marknadsföra en tjänst eller produkt.

Bilder och dokument

Bilder och verksamhetsdokument som presenteras ihop med annonser skall vara relevanta för annonsens innehåll. Bolagsplatsen.se förbehåller sig rätten att redigera/ta bort material som Bolagsplatsen.se inte finner relevant till annonsinnehållet.

Pressannonsering

Gällande annonseringskunder. Bolagsplatsen.se förbehåller sig rätten att utforma pressannonser med objekt samt har beslutanderätt hur och när pressannonser publiceras.

Bolagsplatsen.se förbehåller sig rätten till att avgöra när en annons bryter mot Bolagsplatsen.se´s regler och anda. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Bolagsplatsen.se måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Bolagsplatsen.ses tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Bolagsplatsen.ses tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Utgivningsbevis

Webbsidan Bolagsplatsen tillhandahålls av Corporate Classifieds AB, org. nr. 556703-9036, Karlavägen 18, 114 31 Stockholm. Webbsidan omfattas av utgivningsbevis från Mediemyndigheten och omfattas därigenom av yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Hugo Åkerman.
Mer information om vårt utgivningsbevis återfinns här.

Sidan uppdaterad: 2016-12-01