Hur genomför jag en due diligence?

Att genomföra en företagsbesiktning eller due diligence kan vara en ganska omfattande process. Beroende på hur omfattande besiktning som ska göras tilldelas därför de olika stegen i due diligence processen olika lång tid.

Förenklat sett brukar man säga att processen för en företagsbesiktning vanligtvis innehåller 5 steg från start till slut:

 1. Förberedelse av due diligence
 2. Informationsförfrågan
 3. Analys
 4. Rapportering
 5. Implementering

Steg 1: Förberedelse av due diligence

Du som köpare, tillsammans med eventuell Företagsmäklare, går igenom målet med förvärvet och dess risker.

Steg 2: Informationsförfrågan

De områden som du vill undersöka i företagsbesiktningen sammanställs i en lista som skickas till säljaren. (Se längre ned för exempellista) Informationen sammanställs sedan av säljaren och överlämnas till dig.

Steg 3: Analys

Här analyseras det material som du mottagit av säljaren. Det är med andra ord i detta steg som de faktiska besiktningsområdena behandlas. Ibland sker här också intervjuer med personal på förvärvsobjektet. Vanliga besiktningsområden är:

Finansiell due diligence

Här agerar företagets redovisning en viktig källa. Vanligt är att bolagets finansiella aspekter jämförs över tiden eller med liknande bolag. Du kommer att titta på historisk prestation samt prognos för framtiden.

 • Titta på tidigare års- och kvartalsvis finansiell information, inklusive:
  • Resultaträkningar
  • Balansräkningar
  • Kassaflödesanalyser
 • Granska försäljning och bruttovinst per produkt
 • Avkastningen per produkt
 • Kundfordringarna
 • Företagets lager
  • Hur mycket lager finns till hands?
  • Vad är värdet på det aktuella lagret?
 • Fastigheter och utrustning
  • Ange namn, modellnummer och värdering av all utrustning och möbler
  • Notera storleken och det aktuella marknadsvärdet på mark eller byggnader
 • Skulder och deras villkor
 • Lista på alla aktieägare

Legal due diligence

Som namnet antyder granskas här bolagets juridiska frågor. Be om att få titta på alla kopior av alla kontrakt, inklusive:

 • Hyresavtal
 • Köpeavtal
 • Distributionsavtal
 • Försäljningskontrakt
 • Anställda och entreprenörsavtal
 • Varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter och patent
 • Bolagsordningen
 • Företagsregistreringsdokument

Skattemässig due diligence

Den skattemässiga besiktningen behandlar företagets skatter och moms. Såväl risker som möjlighet till skatteoptimering undersöks.

Teknisk due diligence

Här bedömer man företaget och dess tillgångars skick och värde.

Steg 4: Rapportering

Analysen som nu är genomförd sammanfattas i en rapport. Denna agerar sedan underlag för hur man vill och planerar fortsätta förvärvsprocessen.

Steg 5: Implementering

Rapporten i föregående steg har sammanställt företagsbesiktningen och det är nu dags att se över hur man överbygger eventuella risker och tar tillvara på styrkor, möjligheter och tillgångar. Resultatredovisningen ligger ofta till grund för hur förhandlingarna kring köpet fortlöper – antingen fortsätter affären som planerat eller så genomförs förändringar i det uttänkta upplägget. Förändringar kan röra både pris som vilka element som köpet ska omfatta.

Nedan är en snabb checklista på dokument att gå igenom vid en due diligence:

 • Balans och Resultaträkningar
 • Register över kundfordringar och skulder
 • Balansräkningar och skattedeklarationer inklusive verksamhetsutlåtanden (senaste 3-5 åren)
 • Vinst- och förlustrekord (senaste 2-3 åren)
 • banklån och rader eller remburser
 • protokoll från styrelsemöten/ledningsmöten
 • revisionsarbetsdokument (om tillgängligt)
 • Säljarens påståenden om sin verksamhet (t.ex. skälen till försäljningen, företagets rykte)
 • Sekretessinformation (t.ex. anställda, handelspartners, kunder)
 • Kundstock
 • Detaljer om anläggning, utrustning, inventarier, fordon (är de i gott skick och licensierade?)
 • Företagets immateriella tillgångar (t.ex. immateriella rättigheter, varumärken, patent)
 • Befintliga avtal med kunder/personal/leverantörer
 • Partnerskapsavtal
 • Hyresavtal
 • Tillgång till ekonomisystem som Visma/Fortnox

Vanliga fallgropar under due diligence processen?

Det är inte ovanligt att man överskattar lagervärdet, man utgår från att hela lagret går att sälja, vilket sällan är fallet i realiteten. Man bör även lägga stor vikt vid granskningen av historiska kostnader och vinster, företagare som förbereder sig för en försäljning brukar oftast tänka på att hålla nere kostnader och investeringar för att förbättra lönsamheten och därmed bolagsvärdet.

Vi rekommenderar alltid köpare att ta professionell hjälp vid en due diligence. Anlita en företagsmäklare, revisor eller jurist. De vet hur man letar efter röda flaggor som kan vara lätta att missa. För hjälp med att komma i kontakt med Företagsmäklare . Letar du efter ett företag att köpa?. På Bolagsplatsen.se finns hundratals verksamheter till salu!