Annons

Hur genomför jag en företagsbesiktning/due diligence?

Att genomföra en företagsbesiktning eller due diligence kan vara en ganska omfattande process. Beroende på hur omfattande besiktning som ska göras tilldelas därför de olika stegen i besiktningsprocessen olika lång tid. Förenklat sett brukar man säga att en besiktningsprocess vanligtvis innehåller fem steg från start till slut:

  1. Förberedelse
  2. Informationsförfrågan
  3. Analys
  4. Rapportering
  5. Implementering

Steg 1: Förberedelse

Du som köpare, tillsammans med eventuell mäklare, går igenom målet med förvärvet och dess risker.

Steg 2: Informationsförfrågan

De områden som du vill undersöka i besiktningen sammanställs i en lista som skickas till säljaren. Informationen sammanställs sedan av säljaren och överlämnas till dig.

Steg 3: Analys

Här analyseras det material som du mottagit av säljaren. Det är med andra ord i detta steg som de faktiska besiktningsområdena behandlas. Ibland sker här också intervjuer med personal på förvärvsobjektet. Vanliga besiktningsområden är:

Finansiell besiktning

Här agerar företagets redovisning en viktig källa. Vanligt är att bolagets finansiella aspekter jämförs över tiden eller med liknande bolag.

Legal besiktning

Som namnet antyder granskas här bolagets juridiska frågor. Inom denna ram finner man bland annat avtal, kontrakt och associationsrätt.

Skattemässig besiktning

Den skattemässiga besiktningen behandlar företagets skatter och moms. Såväl risker som möjlighet till skatteoptimering undersöks.

Teknisk besiktning

Här bedömer man företaget och dess tillgångars skick och värde.

Steg 4: Rapportering

Analysen som nu är genomförd sammanfattas i en rapport. Denna agerar sedan underlag för hur man vill och planerar fortsätta i förvärvsprocessen.

Steg 5: Implementering

Rapporten i föregående steg har sammanställt besiktningen och det är nu dags att se över hur man överbygger eventuella risker och tar tillvara på styrkor, möjligheter och tillgångar. Resultatredovisningen ligger ofta till grund för hur förhandlingarna kring köpet fortlöper – antingen fortsätter affären som planerat eller så genomförs förändringar i det uttänkta upplägget. Förändringar kan röra både pris som vilka element som köpet ska omfatta.

En sida av Corporate Classifieds AB