Vad bör jag tänka på innan jag säljer mitt bolag?

Innan en försäljningsprocess inleds finns det en rad frågor som du som företagsägare bör fundera på. Dessa frågor är viktiga såväl för dig, som din personals framtid och bör därför tilldelas ordentlig tid innan du väljer att påbörja en försäljningsprocess. Nedan finner du exempel på frågor som blir aktuella innan en försäljning påbörjas:

  • Hur förbereder jag en försäljning?
  • Vad är mitt bolag värt?
  • Hur kan jag påverka värdet i bolaget inför en försäljning?
  • När och på vilket sätt bör jag sälja?
  • Hur ska försäljningsprocessen läggas upp?
  • Bör jag anlita extern hjälp för att sköta försäljningen?
  • Vill jag att min framtida försäljning offentliggörs eller vill jag sköta det diskret och under sekretess?

En sida av Corporate Classifieds AB