Annons

Vad är ett väl inarbetat varumärke värt?

Att sätta ett exakt värde på ett varumärke är svårt då ett varumärke räknas som en immateriell tillgång. Därmed inte sagt att ett varumärke är utan värde – tvärtom. Ett väl förankrat varumärke är ofta en stor tillgång gentemot kunder och leverantörer då det både verkar legitimerande och som en kvalitetsstämpel.

Ett varumärke kan även vara tätt förknippat med en produkt eller ha en stark lokal förankring. Beroende på vilken typ av varumärke som du äger måste en värdering göras utifrån dina specifika förutsättningar. Har du en nära kontakt med dina kunder – försök att ta reda på hur de värderar ditt varumärke (utan att fråga om exakta siffror).

En sida av Corporate Classifieds AB