Hur säljer jag mitt bolag?

Alla sagor har sitt slut. Oavsett om du har drivit ditt företag i 60 år, 6 månader eller vilket skäl som än föreligger att du vill sälja bolaget är det ett stort beslut som kräver noggrann eftertanke. Som ägare är de viktigaste frågorna oftast: Vem ska ta över? Vad är mitt företag värt? Vart börjar man? Vad betalar man i skatt när man säljer sitt bolag?

Image
“Att vid något tillfälle sälja sitt bolag är en dröm för många”
Hugo Åkerman VD Bolagsplatsen.

I denna guide kommer vi att gå igenom hela processen för att sälja ett bolag. Det här är en heltäckande guide som gäller för alla typer av överlåtelser, oavsett om du ska sälja ett aktiebolag, en enskild firma, handelsbolag eller inkråmsöverlåtelse.

Vi kommer att gå igenom:

 • Hur ser en försäljningsprocess ut?
 • Sälja bolaget eller rörelsen?
 • Hur lång tid tar det att sälja ett bolag?
 • Vad kostar det att sälja ett bolag?
Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS

Hur ser en försäljningsprocess ut

Image

Här kommer vi att gå igenom varje steg i processen, vi har delat in dem i:

 • Förberedelser inför försäljningen
 • Under försäljningen
 • Efter försäljningen

Förberedelser inför försäljningen

Fastställ mål och motivering: Definiera varför du vill sälja företaget och sätt tydliga mål för försäljningsprocessen. Vill du sälja delar av företaget eller hela? Det är även viktigt gentemot köparen att tydligt kunna förklara sina motiv till att man vill sälja bolaget, vilket kan vara av naturliga skäl som exempelvis generationsskifte, andra engagemang som tar tid, tappat gnistan, realisera vinster på de investeringar man gjort under åren osv.

Framtiden: Fundera på om du kan tänka dig att jobba kvar efter försäljning under en period? Det är inte ovanligt att köpare kräver att säljaren stannar kvar under en kortare period för att säkerställa en smidig överlämning.

Sammanställ bolagshandlingar: Samla ihop och organisera bolagshandlingar i en enkel mappstruktur för dokumentation såsom företagets finansiella rapporter, avtal, anställningsavtal och juridiska handlingar. Ha färska siffror till hands, kvartalsbokslut, försäljningssiffror, kostnader osv. Ordning och reda på dokumentation leder oftast till en snabbare process och ökar samtidigt chanserna att maximera värdet på bolaget.

Värdering: Ta hjälp av Bolagsplatsen för att värdera bolaget eller anlita en professionell värderingskonsult för att fastställa företagets värde och få en realistisk uppfattning om försäljningspriset.

Öka företagets attraktivitet: Identifiera och åtgärda eventuella brister eller svagheter som kan påverka företagets värde eller attraktivitet för potentiella köpare. Avvakta med större investeringar under tiden för försäljningsprocessen. Ju högre lönsamhet, desto högre köpeskilling. Lös alla eventuella tvister. Ingen ser fram emot att överta ett bolag med ouppklarade tvister

Sätt en marknadsföringsstrategi: Utveckla en marknadsföringsplan för att nå potentiella köpare, inklusive användning av online-annonsering, mäklare eller nätverk inom branschen.

Under försäljningen

Identifiera potentiella köpare: Utvärdera potentiella köpare baserat på deras ekonomiska förmåga, erfarenhet och strategiska synergieffekter med företaget.

Förhandla och hantera bud: Förhandla om försäljningspriset och andra villkor med intresserade köpare och hantera budgivningen på ett professionellt sätt.

Due diligence: Låt köparna genomföra en noggrann undersökning av företaget för att verifiera dess tillstånd, finansiella information, bolagshandlingar och avtal med kunder, leverantörer och anställda. Läs vår guide om hur du upprättar en bra due diligence.

Avtalsförhandling: När du annonserar ditt företag ingår juridiska standardavtal. Behöver du ytterligare assistans så kan vi koppla ihop er med juridiska experter som hjälper er att upprätta och förhandla fram ett köpeavtal som skyddar era intressen och säkerställer en smidig övergång.

Efter försäljningen

Ändringar av bolagets uppgifter: En ägarförändring innebär ofta förändring av bolagets styrelse, adress eller revisor vilket måste anmälas till Bolagsverket. Anmälan kan göras via deras e-tjänst på Verksamt eller genom att använda en blankett som finns tillgänglig på deras hemsida.

Ändring av verklig huvudman: Om ägarförändringen medför att bolaget får en ny verklig huvudman som direkt eller indirekt äger 25% eller mer av aktierna i bolaget, måste en anmälan om förändring av verklig huvudman lämnas in till Bolagsverket.

Anmälan till Skatteverket: Vid ägarförändringar i bolaget ska en ändringsanmälan skickas in till Skatteverket för att rapportera vilka personer som är ägare i bolaget och för att upprätta en kapitalbeskattning blankett i händelse av utdelning.

Uppdatera aktieboken: Aktieboken måste uppdateras med korrekta ägaruppgifter och överlåtelsedatum. Om det finns fysiska aktiebrev bör dessa överlämnas till de nya ägarna.

Redovisa försäljningen: Slutligen måste försäljningen och eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust redovisas till Skatteverket genom den privata inkomstdeklarationen. Om aktierna är kvalificerade ska detta redovisas på blankett K10, annars redovisas det på blankett K12.

Sälja bolaget eller rörelsen?

Det finns två tillvägagångssätt för att sälja ett bolag. Vilket som är lämpligast beror på olika faktorer som företagets storlek, bransch och vad köparen vill.

 • Aktieöverlåtelse: Om du äger ett aktiebolag kan du sälja aktierna till en köpare. Du kan antingen sälja alla aktierna och lämna bolaget helt och hållet, eller behålla en del av aktierna och fortsätta som delägare i bolaget.
 • Rörelseöverlåtelse (inkråmsaffär): Det andra alternativet är att istället sälja verksamheten även kallat inkråmsöverlåtelse, vilket innebär att man säljer bolagets specifika tillgångar som exempelvis maskiner, lager, varumärken, immateriella tillgångar m.m.) Fördelarna med en inkråmsöverlåtelse är att köparen slipper ta på sig juridiska skyldigheter i form av skulder och avtal som regleras mot aktiebolaget.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation kring om aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse passar er bäst.

Vad kostar det att sälja ett bolag?

Kostnaden för att sälja ett bolag kan variera stort beroende på hur mycket professionell man väljer att anlita. Att sälja via Bolagsplatsen är oftast det mest kostnadseffektiva, men det innebär att du får sköta förhandlingarna med köparna själv.

Företagsmäklare

Väljer man att anlita en professionell företagsmäklare tar det oftast ett startarvode på mellan 40,000 och 100,000 kronor beroende på företagets storlek. Utöver den fasta start arvodet tillkommer rörliga provision som brukar ligga på 4% till 10% av försäljningsvärdet. Normalt sätt så brukar den rörliga delen vara lägre ju högre förväntat försäljningspris. En företagsmäklare åtar sig i regel inte uppdrag där deras förväntade arvode är lägre än 180 000 kronor.

Juridiska kostnader

Om man inte väljer att anlita en företagsmäklare att bistå en i försäljningsprocessen bör man ta hjälp av en jurist för att se till att avtal blir rätt så att du som säljare i slutändan får så bra betalt som möjligt minimerar risken för att det ska uppstå konflikter efter köpet är genomfört. En tumregel är att man kan räkna med att juridiska kostnader bör ligga på cirka 1% av bolagets omsättning. Exempelvis säljer man ett företag som omsätter 5 Mkr bör man lägga cirka 50 000 kr på legal hjälp med avtal för att säkerställa fullgott skydd.

Skatterådgivning

Att anlita en skattejurist vid företagsförsäljningar kan vara en god idé av flera om företagsförsäljningen innefattar komplexa skattefrågor, som exempelvis skatteplanering eller strukturering av själva transaktionen. En skattejurist tar i regel mellan 2000-2500 kr per timme.

Hur lång tid tar det att sälja ett bolag?

Image

Hur lång tid en försäljningsprocess tar är svårt att säga på rak arm. Här spelar en mängd faktorer in, vissa av faktorerna kan du själv påverka medan andra är svårare att styra över. Ordet timing är ett ofta förekommande ord i överlåtelse sammanhang. Har du som säljare turen att hitta rätt köpare snabbt går processen ofta fortare. Hur lång tid det tar att hitta rätt köpare eller avsluta förhandlingarna är väldigt individuellt och varierar från försäljning till försäljning.

Statistik för senaste tolv månaderna för Bolagsplatsens säljare:

 • 50% har sålt inom 6 månader
 • 72% har sålt inom 12 månader

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer