Jag vill sälja mitt bolag – Hur gör jag?

Alla sagor har sitt slut. Oavsett om du har drivit ditt företag i 60 år, 6 månader eller vilket skäl som än föreligger att du vill sälja företaget är det ett stort beslut som kräver noggrann eftertanke. Som ägare är de viktigaste frågorna oftast; Vem ska ta över? Vad är mitt företag värt? Vart börjar man?

I denna guide har Bolagsplatsen sammanfattat några av de vanligaste frågorna som uppkommer i samband med att man står inför beslutet att sälja sitt företag. Oavsett om du ska sälja ett aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag så är processen den samma.

Motiv

Fundera igenom ordentligt varför du vill sälja företaget? Vill du sälja delar av företaget eller hela? Det är även viktigt gentemot köparen att tydligt kunna förklara sina motiv till att man vill sälja bolaget, vilket kan vara av naturliga skäl som exempelvis generationsskifte, andra engagemang som tar tid, tappat gnistan, realisera vinster på de investeringar man gjort under åren osv.

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
Köpare

Tänk igenom vilka typer av köpare du tänker dig och hur köpet ska finansieras. Vill du sälja till en industriell eller finansiell köpare? Är priset det viktigaste? eller är det viktigt för dig vilka som kommer driva bolaget vidare och hur?

Rådgivare

Att sälja sitt företag är för de flesta något man sällan gör i livet. Det är dessutom en komplicerad process som oftast tar lite tid och därför bör man bör anlita kvalificerade rådgivare. Det skänker både köparen och säljaren trygghet under hela processen och efteråt.

Struktur

Se till att ha upprättat en organisation med tydliga processer och rutiner så att bolaget inte är personberoende. Ett välskött företag är oftast mer attraktivt för köpare.

Framtid

Fundera på om du tänka dig jobba kvar efter försäljning under en period? Det är inte ovanligt att köpare uppskattar att under en period kunna nyttja den tidigare ägarens kompetens. Det är också viktigt att noga gå igenom de skattemässiga konsekvenserna av att sälja sitt aktiebolag.

Sälja bolaget eller rörelsen?

Det finns två tillvägagångssätt för att sälja ett bolag. Vilket som är lämpligast beror på olika faktorer som företagets storlek, bransch och vad köparen vill.

  • 1. Aktieöverlåtelse: Om du äger ett aktiebolag kan du sälja aktierna till en köpare. Du kan antingen sälja alla aktierna och lämna bolaget helt och hållet, eller behålla en del av aktierna och fortsätta som delägare i bolaget.
  • 2. Rörelseöverlåtelse (inkråmsaffär): Det andra alternativet är att istället sälja verksamheten även kallat inkråmsöverlåtelse, vilket innebär att man säljer bolagets specifika tillgångar som exempelvis maskiner, lager, varumärken, immateriella tillgångar m.m.) Fördelarna med en inkråmsöverlåtelse är att köparen slipper ta på sig juridiska skyldigheter i form av skulder och avtal som regleras mot aktiebolaget.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man säljer ett bolag, och det kan vara lämpligt att söka hjälp från Bolagsplatsen eller en annan rådgivare innan du börjar processen. Bolagsplatsen kan hjälpa dig med att sälja ditt bolag