Hur säljer jag mitt bolag?

Alla sagor har sitt slut. Oavsett om du har drivit ditt företag i 60 år, 6 månader eller vilket skäl som än föreligger att du vill sälja bolaget är det ett stort beslut som kräver noggrann eftertanke. Som ägare är de viktigaste frågorna oftast; Vem ska ta över? Vad är mitt företag värt? Vart börjar man? Vad betalar man i skatt när man säljer sitt bolag?

Image
“Att vid något tillfälle sälja sitt bolag är en dröm för många”
Hugo Åkerman VD Bolagsplatsen.

I denna guide har Bolagsplatsen sammanfattat några av de vanligaste frågorna som uppkommer inför att man ska sälja sitt företag. Oavsett om du ska sälja ett aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag så är processen den samma.

Vi kommer att täcka frågor som:

 • Hur säljer jag mitt bolag?
 • Vad ska man tänka på vid försäljning av bolag?
 • Vad kostar det att sälja ett bolag?
 • Hur ser en försäljningsprocess ut?
 • Hur lång tid tar det att sälja ett bolag?
 • Hur förbereder jag mitt bolag för en försäljning?
Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS
Motiv

Fundera igenom ordentligt varför du vill sälja företaget? Vill du sälja delar av företaget eller hela? Det är även viktigt gentemot köparen att tydligt kunna förklara sina motiv till att man vill sälja bolaget, vilket kan vara av naturliga skäl som exempelvis generationsskifte, andra engagemang som tar tid, tappat gnistan, realisera vinster på de investeringar man gjort under åren osv.

Köpare

Tänk igenom vilka typer av köpare du tänker dig och hur köpet ska finansieras. Vill du sälja till en industriell eller finansiell köpare? Är priset det viktigaste? eller är det viktigt för dig vilka som kommer driva bolaget vidare och hur?

Rådgivare

Att sälja sitt företag är för de flesta något man sällan gör i livet. Det är dessutom en komplicerad process som oftast tar lite tid och därför bör man bör anlita kvalificerade rådgivare. Det skänker både köparen och säljaren trygghet under hela processen och efteråt.

Struktur

Se till att ha upprättat en organisation med tydliga processer och rutiner så att bolaget inte är personberoende. Ett välskött företag är oftast mer attraktivt för köpare.

Framtid

Fundera på om du tänka dig jobba kvar efter försäljning under en period? Det är inte ovanligt att köpare uppskattar att under en period kunna nyttja den tidigare ägarens kompetens. Det är också viktigt att noga gå igenom de skattemässiga konsekvenserna av att sälja sitt aktiebolag.

Sälja bolaget eller rörelsen?

Det finns två tillvägagångssätt för att sälja ett bolag. Vilket som är lämpligast beror på olika faktorer som företagets storlek, bransch och vad köparen vill.

 • Aktieöverlåtelse: Om du äger ett aktiebolag kan du sälja aktierna till en köpare. Du kan antingen sälja alla aktierna och lämna bolaget helt och hållet, eller behålla en del av aktierna och fortsätta som delägare i bolaget.
 • Rörelseöverlåtelse (inkråmsaffär): Det andra alternativet är att istället sälja verksamheten även kallat inkråmsöverlåtelse, vilket innebär att man säljer bolagets specifika tillgångar som exempelvis maskiner, lager, varumärken, immateriella tillgångar m.m.) Fördelarna med en inkråmsöverlåtelse är att köparen slipper ta på sig juridiska skyldigheter i form av skulder och avtal som regleras mot aktiebolaget.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man säljer ett bolag, och det kan vara lämpligt att söka hjälp från Bolagsplatsen eller en annan rådgivare innan du börjar processen.

Vad ska man tänka på vid försäljning av bolag?

Innan du inleder processen med att sälja ditt bolag finns det en rad frågor som du som företagsägare bör fundera på. Dessa frågor är viktiga såväl för dig, som din personals framtid och bör därför tilldelas ordentlig tid innan du väljer att påbörja processen. Nedan finner du exempel på frågor som blir aktuella innan en försäljning påbörjas:

 • Hur förbereder jag en försäljning?
 • Vad är mitt bolag värt?
 • Hur kan jag påverka värdet i bolaget inför en försäljning?
 • När och på vilket sätt bör jag sälja?
 • Hur ska försäljningsprocessen läggas upp?
 • Vad är viktigt för mig hos en köpare?
 • Vad vill jag göra efter jag har sålt mitt bolag?
 • Bör jag anlita extern hjälp för att sköta försäljningen?
 • Vilken typ av hjälp behöver jag? Legal, Skattemässig, Värdering, Försäljning?
 • Vill jag att min framtida försäljning offentliggörs eller vill jag sköta det diskret och under sekretess?

Vad kostar det att sälja ett bolag?

Kostnaden för att sälja ett bolag kan variera stort beroende på hur mycket professionell man väljer att anlita. Oftast lönar det sig att ta hjälp så det är något vi rekommenderar.

Företagsmäklare
Väljer man att anlita en professionell företagsmäklare tar det oftast ett startarvode på mellan 25,000 och 100,000 kronor beroende på företagets storlek.
Utöver den fasta start arvodet tillkommer rörliga provision som brukar ligga på 4% till 10% av försäljningsvärdet. Normalt sätt så brukar den rörliga delen vara lägre ju högre förväntat försäljningspris. En företagsmäklare åtar sig i regel inte uppdrag där deras förväntade arvode är lägre än 100 000 kronor.

Juridiska kostnader
Om man inte väljer att anlita en företagsmäklare att bistå en i försäljningsprocessen bör man ta hjälp av en jurist för att se till att avtal blir rätt så att du som säljare i slutändan får så bra betalt som möjligt minimerar risken för att det ska uppstå konflikter efter köpet är genomfört. En tumregel är att man kan räkna med att juridiska kostnader bör ligga på cirka 1% av bolagets omsättning. Exempelvis säljer man ett företag som omsätter 5 Mkr bör man lägga cirka 50 000 kr på legal hjälp med avtal för att säkerställa fullgott skydd.

Skatterådgivning
Att anlita en skattejurist vid företagsförsäljningar kan vara en god idé av flera om företagsförsäljningen innefattar komplexa skattefrågor, som exempelvis skatteplanering eller strukturering av själva transaktionen. En skattejurist tar i regel mellan 2000-2500 kr per timme.

Hur ser en försäljningsprocess ut?

Alla företagsförsäljningar är unika och det är därför svårt att ge ett exakt svar på hur en process bör se ut. För att underlätta förståelsen för en överlåtelseprocess har vi sammanfattat de vanliga stegen i en strukturerad försäljningsprocess enligt nedan:

 • Sätt ett värde på bolaget
 • Identifiera och kontakta köpkandidater
 • Förmedla en mer detaljerad beskrivning av företaget
 • Sondera intresset för företaget/verksamheten
 • Hantera indikativa bud
 • Förbereda inför köparnas due diligence
 • Hantera due diligence processen
 • Motta & utvärdera intressenternas bindande bud
 • Upprätta & underteckna köpeavtal
 • Anmäl ändring av Styrelsen hos Bolagsverket
 • Ändra adress hos Skatteverket

Hur lång tid tar det att sälja ett bolag?

Image

Hur lång tid en försäljningsprocess tar är svårt att säga på rak arm. Här spelar en mängd faktorer in, vissa av faktorerna kan du själv påverka medan andra är svårare att styra över. Ordet timing är ett ofta förekommande ord i överlåtelsesammanhang. Har du som säljare turen att hitta rätt köpare snabbt går processen ofta fortare. Hur lång tid det tar att hitta rätt köpare eller avsluta förhandlingarna är väldigt individuellt och varierar från försäljning till försäljning. För Bolagsplatsens säljare tar det i genomsnitt sex månader från att bolaget lagts ut till försäljning till att företaget är sålt. Som säljare ska man vara inställd på att hela processen kan ta upp till ett år.

Tips för att effektivisera en försäljning
 • Se till att förbereda bolaget för försäljning i god tid, noggranna förberedelser leder oftast till en smidigare process och ökar samtidigt chanserna att maximera värdet på bolaget
 • Planera överlåtelseprocessen noga, i vissa fall kan en överlämningsperiod vara ett krav från köparen som kan sträcka sig från några månader till år fram i tiden
 • Var själv aktiv i processen.

Hur förbereder jag mitt bolag för en försäljning?

Image

Att sälja sitt företag är sällan ett lätt beslut, och har du väl bestämt dig för att inleda en försäljningsprocess bör du först och främst ställa in dig på att detta är en process som kan ta tid. För en lyckad försäljningsprocess är förberedelser och timing kritiska.

I förberedelsearbetet är det viktigt att se till att såväl ekonomiska som juridiska aspekter är i ordning. Att hitta rätt köpare kräver timing, och det är mycket möjligt att köparen vill att du stannar kvar i bolaget under en tid efter det att köpet är genomfört.

Ska du sälja ditt företag är en noggrant genomförd förberedelse a och o. Ju mer förberedd både du och ditt företag är, desto effektivare och smidigare kommer försäljningsprocessen att gå - något som alla inblandade parter vinner på.

Tips på hur du kan förbereda ditt bolag inför försäljning
 • Se till att din bokföring är i ordning. Går alla intäkter att härleda?
 • Ha färska siffror till hands, kvartalsbokslut, försäljningssiffror, kostnader osv
 • Är resten av bolaget i ordning? Se till att det finns en tydlig struktur i såväl organisationen som affärsidén
 • Se till att deklarationen är i ordning och skatten är betald
 • Lös alla eventuella tvister. Ingen ser fram emot att överta ett bolag med ouppklarade tvister
 • Avvakta med större investeringar under tiden för försäljningsprocessen. Ju högre lönsamhet, desto högre köpeskilling
 • Se till att samtliga årsredovisningar finns registrerade hos Bolagsverket - även för de år som bolaget eventuellt varit vilande