Hur ser en försäljningsprocess ut?

Alla försäljningsprocesser är unika och det är därför svårt att ge ett exakt svar på hur en process bör se ut. För att underlätta förståelsen för en överlåtelseprocess har vi sammanfattat de vanliga stegen i en strukturerad försäljningsprocess enligt nedan:

  • Identifiera och kontakta köparkandidater

  • Förmedla en mer detaljerad beskrivning av företaget

  • Sondera intresset för företaget/verksamheten

  • Hantera indikativa bud
  • Förbereda inför köparnas due diligence

  • Hantera due diligenceprocessen

  • Motta & utvärdera intressenternas bindande bud
  • Upprätta & underteckna köpeavtal

En sida av Corporate Classifieds AB