Hur förbereder jag mitt bolag för en försäljning?

Att sälja sitt företag är sällan ett lätt beslut, och har du väl bestämt dig för att inleda en försäljningsprocess bör du först och främst ställa in dig på att detta är en process som kan ta tid. För en lyckad försäljningsprocess är förberedelser och timing kritiska.

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare

I förberedelsearbetet är det viktigt att se till att såväl ekonomiska som juridiska aspekter är i ordning. Att hitta rätt köpare kräver timing, och det är mycket möjligt att köparen vill att du stannar kvar i bolaget under en tid efter det att köpet är genomfört.

Ska du sälja ditt företag är en noggrant genomförd förberedelse a och o. Ju mer förberedd både du och ditt företag är, desto effektivare och smidigare kommer försäljningsprocessen att gå - något som alla inblandade parter vinner på.

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare

HÄR FINNER DU NÅGRA TIPS PÅ HUR DU KAN FÖRBEREDA DITT BOLAG INFÖR EN FÖRSÄLJNING:

  • Se till att din bokföring är i ordning. Går alla intäkter att härleda?
  • Ha färska siffror till hands, kvartalsbokslut, försäljningssiffror, kostnader osv
  • Är resten av bolaget i ordning? Se till att det finns en tydlig struktur i såväl organisationen som affärsidén
  • Se till att deklarationen är i ordning och skatten är betald
  • Lös alla eventuella tvister. Ingen ser fram emot att överta ett bolag med ouppklarade tvister
  • Avvakta med större investeringar under tiden för försäljningsprocessen. Ju högre lönsamhet, desto högre köpeskilling
  • Se till att samtliga årsredovisningar finns registrerade hos Bolagsverket - även för de år som bolaget eventuellt varit vilande