Hur lång tid tar det tills försäljningen är genomförd?

Hur lång tid en försäljningsprocess tar är svårt att säga på rak arm. Här spelar en mängd faktorer in, vissa av faktorerna kan du själv påverka medan andra är svårare att styra över. Ordet timing är ett ofta förekommande ord i överlåtelsesammanhang. Har du som säljare turen att hitta rätt köpare snabbt går processen ofta fortare. Hur lång tid det tar att hitta rätt köpare eller avsluta förhandlingarna är väldigt individuellt och varierar från försäljning till försäljning.

Tips för att effektivisera en försäljning:

  • Se till att förbereda bolaget för försäljning i god tid
  • Planera överlåtelseprocessen så noga som möjligt
  • Var aktiv i processen

En sida av Corporate Classifieds AB