Hur lång tid tar det tills försäljningen är genomförd?

Hur lång tid en försäljningsprocess tar är svårt att säga på rak arm. Här spelar en mängd faktorer in, vissa av faktorerna kan du själv påverka medan andra är svårare att styra över. Ordet timing är ett ofta förekommande ord i överlåtelsesammanhang. Har du som säljare turen att hitta rätt köpare snabbt går processen ofta fortare. Hur lång tid det tar att hitta rätt köpare eller avsluta förhandlingarna är väldigt individuellt och varierar från försäljning till försäljning. För Bolagsplatsens säljare tar det i genomsnitt sex månader från att bolaget lagts ut till försäljning till att företaget är sålt. Som säljare ska man vara inställd på att hela processen kan ta upp till ett år.

TIPS FÖR ATT EFFEKTIVISERA EN FÖRSÄLJNING:

  • Se till att förbereda bolaget för försäljning i god tid, noggranna förberedelser leder oftast till en smidigare process och ökar samtidigt chanserna att maximera värdet på bolaget
  • Planera överlåtelseprocessen noga, i vissa fall kan en överlämningsperiod vara ett krav från köparen som kan sträcka sig från några månader till år fram i tiden
  • Var själv aktiv i processen
Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare