Om Bolagsplatsen.se

Grundarna till Bolagsplatsen.se saknade en plats där man dels kunde annonsera om företagsförsäljningar dels kunde leta efter intressanta förvärvsobjekt. Kraven var att annonseringen skulle kunna ske under sekretess, lång exponeringstid och till en låg kostnad. Man ville helt enkelt ha möjligheten att kunna "vaska" fram rätt köpare utan att behöva avslöja vem man var eller vilket företag man avsåg sälja.

Detta var vår utgångspunkt när vi startade Bolagsplatsen.se. Resultatet blev ett verktyg med hög kvalitet som fungerar för alla typer av företag och behov.

Under våren 2006 blev ALMI Företagspartner och Nutek intresserade av vår verksamhet. De båda såg potentialen i Bolagsplatsen.se till att bli en åtgärd i arbetet med att försöka underlätta för företag att byta ägare. Detta resulterade i att båda gick in med finansiering.

Bolagsplatsen.se lanserades därmed under sommaren 2006 med affärsidén att vara den självklara marknadsplatsen för köpare och säljare av företag. Bolagsplatsen.se ska också vara den naturliga mötesplatsen mellan kapitalsökande verksamheter och aktörer som vill investera.

Idag är vi väldigt stolta över det vi åstadkommit. Över 90 % av alla Sveriges Företagsmäklare och rådgivare använder Bolagsplatsen.se för att hitta köpare till deras klienters objekt, samt komma i kontakt med nya uppdragsgivare. Vi är övertygade om att Bolagsplatsen.se kommer att vara till både nytta och glädje för många.