Blogg

För- och nackdelar med att köpa en befintlig Restaurang

Det finns många fördelar med att köpa en existerande restaurang, men också ett antal vanliga fallgropar. Följ dessa tips som hjälper dig på vägen mot att göra en bra affär. 1. Fundera på varför restaurangen är till salu: Även om restaurangen är lönsam och säljs finns det goda skäl att ta reda på varför just […]

Läs mer

Var kan man sälja Företag?

Var kan man sälja Företag? Det finns några viktiga saker att ta hänsyn till när man säljer ett företag. Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till är naturligtvis de potentiella köparna. Du vill identifiera vilka som skulle vara intresserade av att förvärva ditt företag och vilka deras motiv kan vara. Andra faktorer att beakta är […]

Läs mer

Företagsvärdering – hur värderar jag ett företag eller en verksamhet?

Att värdera företag är ingen exakt vetenskap och det finns således inga rätt eller fel, bara olika åsikter och belägg. Värdet av ett företag eller verksamhet är olika beroende på aktören som genomför värderingen och ska basera sig på dess syn av verksamheten samt möjligheten att se potential i att kapitalisera på verksamhetens tillgångar. Det […]

Läs mer

Kvalitetskontroll av företagsmäklare

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vem som får arbeta med företagsförmedling eller att kalla sig företagsmäklare. Detta innebär att det ligger ett stort ansvar på dig som uppdragsgivare att granska förmedlaren, för att minska dina risker. Vi har samlat en del förslag och information inom detta område nedan. Försäkring Kontrollera alltid att företagsmäklaren har […]

Läs mer

Vad kostar en Företagsmäklare?

Ersättningsmodellen för en företagsmäklare varierar, de flesta tar ut en procentuell provision av försäljningsbeloppet vid slutförd försäljning. Det är heller inte ovanligt med ett fast startarvode. Ett uppdrag kan omfatta mycket arbete inför en försäljning med exempelvis en genomlysning av verksamheten med förslag på åtgärder inför försäljning, vilket i sin tur innebär att även ett […]

Läs mer

Vad gör en företagsmäklare?

Det finns inga regleringar för vad en företagsmäklare eller företagsförmedlare ska göra, eller vem som får vara företagsmäklare eller företagsförmedlare. Med företagsmäklare menar man däremot oftast en person som yrkesmässigt förmedlar företag och dess verksamheter. Ett förmedlingsuppdrag av en verksamhet eller företag består av många delar och är ofta relativt komplex. En företagsmäklare kan hjälpa […]

Läs mer

Hur reglerar vi vårt samarbete på bästa sätt? (partners i samma firma)

  Det bästa man kan göra när man är eller ska bli partners är att skriftligt komma överens om vad som ska gälla framöver i ett kompanjonsavtal (även kallat aktieägaravtal). Genom att skriva ett kompanjonsavtal kan många framtida konflikter undvikas. Kompanjonsavtalet kan handla om många viktiga frågor, t ex Vilken arbetsinsats som förväntas av aktieägarna […]

Läs mer

Vilka avtal behöver jag upprätta vid ägarskifte?

  I samband med en försäljning av ett företag är det normalt mycket som ska granskas och gås igenom och regleras i ett s k överlåtelseavtal. Man skiljer på olika överlåtelseavtal beroende på om det är hela bolaget, en aktiepost i bolaget eller inkråmet i bolaget som ska överlåtas. När det gäller en överlåtelse av […]

Läs mer

Så har småföretagare det i Sverige 2017

Qreds VD har ordet Sverige går just nu som tåget. Alla pilar verkar peka uppåt. Bostadspriserna går upp, byggandet ökar, ekonomin växer och det går bra för AB Sverige. Men för mig och många andra är företagande är mer än ett arbetssätt. Det är en livsstil. Som småföretagare är möjligheterna oändliga, men så är också utmaningarna. […]

Läs mer

3:12 slopas- En vinst för småföretagare.

NYHETER- Det blev ett riktigt glädjebesked för Sveriges småföretagare på lördagen. Regeringen har bestämt sig för att slopa de ändringar som lagts fram förslag på kring de omtalade 3:12-reglerna. Förslaget skulle inneburit förhöjd utdelningsskatt från 20 till 25 procent och taket för skatteförmåenlig utdelning skulle sänkas. Det skulle varit en ekonomisk smäll för småföretagare. Läs Anders […]

Läs mer

”Betydligt smidigare än att gå till banken”

Artikel i samarbete med Froda En ny restaurang kräver ett bra läge och ett spännande koncept. Och mycket hårt arbete. Det vet Sanna Norrbelius och Emil Hussein som precis har startat sin andra restaurang i Gävle. På restaurangen A.S – en förkortning för arab och svensk – kombinerar han lyxig snabbmat från Mellanöstern och Sverige. […]

Läs mer

Hur gör man för att få en checkkredit via sin bokföring på 30 sekunder?

Artikel i samarbete med Capcito Vi på Bolagsplatsen har länge sett att rörelsefinansiering har varit ett problem för företagare, både innan och efter förvärv. Det har saknats innovation på marknaden och vi är därför väldigt glada att kunna presentera en nytänkande lösning – vår samarbetspartner Capcito. Capcito är först med intelligent företagsfinansiering, genom att koppla […]

Läs mer