Personuppgiftspolicy för Bolagsplatsen

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Bolagsplatsen tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Bolagsplatsen, en tjänst som erbjuds på www.bolagsplatsen.se. Tjänsten tillhandahålls av Bolagsplatsen AB, org nr 556703-9036.

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy samtycker du till att dina personuppgifter behandlar i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från att nyttja våra tjänster.

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster.

För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

 1. Uppgifter som du själv lämnar till oss

  När du registrerar dig som användare, lägger in en annons, skapar en bevakning av annonser, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden och annonser. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden till andra användare eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

 2. Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna

  När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka Tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

  • Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning
   Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder och hur den är uppkopplad till Tjänsterna. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.
  • Information om hur du använder tjänsterna; användarbeteende
   När du söker efter en tjänst eller vara på Bolagsplatsen, lägger in en annons, skickar ett meddelande till en annonsör, söker ett jobb, eller använder Tjänsterna i övrigt, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.
  • Platsinformation
   När du använder Tjänsterna beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.
  • Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet
   När du använder Tjänsterna försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. Se mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.
 3. Uppgifter från andra källor

  Vi kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer. Som ett exempel kan en reklamkund ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en annons som visades på någon av våra webbplatser, medan leverantörer av profileringsinformation kan förse oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (t.ex. utbildningsnivå eller storleken på hushåll). Sådan information gör det möjligt för oss att mäta effekten av en annons och i framtiden kunna presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig. Information från andra källor kan även omfatta data som registrerats innan du ingått avtal med oss.

3. Ändamål med behandlingen - vad används uppgifterna till?

Vi behandlar och delar i vissa fall med oss av dina personuppgifter till andra bolag, i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig, (vi) skicka dig information och direktmarknadsföring från oss och våra samarbetspartners via e-post eller på annat sätt, (vii) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (viii) vidareutveckla Tjänsten, och andra tjänster (bland annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (ix) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna. Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (iv) till (ix) här nedan.

Förbättra användarupplevelsen

Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering, förflyttning och köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser

Vi vill kunna ge dig råd och tips om bra tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsterna. I första hand kan vi ge dig rekommendationer om radannonser och tjänster baserat på dina aktiviteter på vår webbplats. Vi kan också rekommendera produkter och tjänster baserade på vad andra användare med liknande användarmönster har varit intresserade av. Vi kan även använda dina uppgifter för att anpassa bannerannonser och annat kommersiellt innehåll.

Skicka dig information och direktmarknadsföring

Om du har en aktiv kundrelation med Bolagsplatsen, kan vi skicka dig direktmarknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Sådan marknadsföring kan innehålla erbjudanden och information från andra bolag. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring via länk i utskicken eller genom att kontakta oss.

Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsten

Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster. Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten.

Vi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Exempelvis kan vi med en användares medgivande utföra en kontroll av användarens identitet. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsmail som svar till privatannonsörer, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

4. Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Bolagsplatsen kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss via info@bolagsplatsen.se. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på Bolagsplatsen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avanmälningslänken i epostkommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Bolagsplatsen AB.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bolagsplatsen sparar informationen så länge ni har en aktiv relation till oss och som längst i fem år efter om inte lagstiftning kräver annat.