Annons

Hur ökar jag värdet på mitt bolag?

För att du som säljare ska kunna öka värdet på ditt bolag krävs att du först och främst identifierar inom vilket eller vilka områden som man kan öka värdet. För att hitta dessa områden krävs en grundlig analys av företaget och dess verksamhet.

Ett bra första steg är att göra en nulägesanalys av företaget. Vilka är företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Titta även igenom bolagets ekonomi och försök identifiera bolagets starkaste framgångsfaktorer. När denna analys är gjord har du förhoppningsvis lyckats identifiera ett antal områden där värdeökande aktiviteter kan genomföras.

Sist men inte minst är köparen till ditt bolag antagligen mer intresserad av bolagets framtid än historik. Detta är en av anledningarna till att bra avtal med såväl kunder som leverantörer ofta värderas högt i samband med företagsförsäljningar. Kan du som säljare påvisa en positiv framtida utveckling för företaget kommer även dess värde att öka.

En sida av Corporate Classifieds AB