Hur ökar jag värdet på mitt bolag?

För att du som säljare ska kunna öka värdet på ditt bolag krävs att du först och främst identifierar inom vilket eller vilka områden som man kan öka värdet. För att hitta dessa områden krävs en grundlig analys av företaget och dess verksamhet.

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare

Nedan listar vi de 5 viktigaste värdedrivarna som kan hjälpa dig maximera värdet inför en företagsförsäljning.

 • Lönsamhet
 • Lönsamhet ska mätas genom att ställa vinsten i relation till eget kapital. Ett av det mest förekommande nyckeltalen för att beräkna lönsamhet är räntabilitet på eget kapital - Vilken avkastning det egna kapitalet genererar i form av vinst. Se nedan exempel:

  Bolag Nord har 100 000 kr i eget kapital och gör 20 000 kr i vinst. Bolag Syd har 250 000 kr i eget kapital och gör 25 000 kr i vinst.

  Trots att Bolag Syd gör en större vinst, är Bolag Nord lönsammare:

  Räntabilitet Bolag Nord:

  20 000 vinst / 100 000 eget kapital = 20%

  Räntabilitet Bolag Syd:

  30 000 vinst / 300 000 eget kapital = 10%

Värdera ditt bolag idag!

Ta hjälp av en professionell företagsmäklare för att sälja ditt bolag eller få en oberoende värdering.

Hitta Företagsmäklare
 • Omsättningstillväxt
 • Bolags tillväxttakt är något som har stor inverkan på bolagets värde.

 • Investeringar
 • Inför en försäljning av företag avråder vi från investeringar som inte är absolut nödvändiga.

 • Rörelsekapitalbindning
 • Hur mycket kapital krävs för att driva den löpande verksamheten? Lägre kapitalbindning ökar kassaflödet vilket leder till ett högre värde på bolaget. Detta eftersom ett högre kassaflöde kan betalas ut till ägarna i form av utdelning eller satsas på nya investeringar.

 • Risk
 • Lägre risk ger en högre värdering och vice versa.

  Ett bra första steg är också att göra en nulägesanalys av företaget. Vilka är företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Titta även igenom bolagets ekonomi och försök identifiera bolagets starkaste framgångsfaktorer. När denna analys är gjord har du förhoppningsvis lyckats identifiera ett antal områden där värdeökande aktiviteter kan genomföras.

  Sist men inte minst är köparen till ditt bolag antagligen mer intresserad av bolagets framtid än historik. Detta är en av anledningarna till att bra avtal med såväl kunder som leverantörer ofta värderas högt i samband med företagsförsäljningar. Kan du som säljare påvisa en positiv framtida utveckling för företaget kommer även dess värde att öka.

  Det är även viktigt att ha alla formaliahandlingar i ordning som exempelvis styrelseprotokoll, aktiebok, aktiebrev och bolagsordningen. Risken för oklarheter och onödiga konflikter minskar om alla bolagshandlingar är i ordning.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer