Vad innebär en företagsbesiktning/due diligence?

Att köpa ett företag är en stor affär och självklart ska du känna dig säker på vad det är som du köper. Inför ett köp ska därför en företagsbesiktning, även kallad due diligence, utföras av köparen eller köparens rådgivare. Syftet med besiktningen är att du som köpare ska få bättre kunskap om förvärvsobjektet och att säkerställa att den av säljaren förmedlade bilden av förvärvsobjektet är korrekt.

Beroende på vad företaget bedriver för typ av verksamhet kan en due diligence vara olika omfattande. En due diligence omfattar vanligtvis en genomgång av bolagets verksamhet samt dess finansiella, skattemässiga och legala frågor.

Försök att göra en så pass grundlig due diligence som du kan för att försäkra dig från ovälkomna överraskningar i framtiden.

En sida av Corporate Classifieds AB