Vad händer efter ett förvärv?

Grattis – du har nu köpt ett bolag! Men vad händer nu?
Tiden efter ett genomfört köp kan för många uppfattas som ganska omtumlande och speciell. Det är nu det gäller att ”hämta hem” eller ”tjäna tillbaka” köpeskillingen samt finslipa företagets strategi för framtiden. Frågor du kan komma att ställa dig själv och som behöver besvaras är bland annat:

  • Hur utvecklar vi verksamheten vidare?

  • Vad bör fokus i verksamheten ligga för de närmsta månaderna?
  • Vilka är verksamhetens starkaste sidor, hur ökar vi dess lönsamhet?
  • Vad gör vi med olönsamma delar av verksamheten?
  • Hur fungerar verksamhetens interna rutiner?


Har du köpt ett bolag som du avser slå ihop med din existerande verksamhet bör du även fundera på vilka synergier som kan utvinnas från köpet. Börja gärna med att lista respektive företags starka och svagare sidor för att se vilka som kan kopplas ihop och skapa synergier.

En sida av Corporate Classifieds AB