Hur ser en förvärvsprocess ut?

Ett första steg till att förstå en överlåtelseprocess är att inse att varje överlåtelse är unik. På så vis finns det (tyvärr) ingen exakt beskrivning över hur en överlåtelse bör ske, men det finns vissa element som är stadiga inslag i varje process.

En normal överlåtelseprocess ser ofta ut enligt följande:

  • Du hittar ett företag du är intresserad av och anmäler ditt intresse för att förvärva bolaget
  • Säljaren återkommer med mer information om objektet
  • Du lämnar ett indikativt bud
  • Säljaren väljer ut ett antal kandidater som går vidare och får genomföra en företagsbesiktning (ofta kallad due diligence) samt träffa ägare och företagsledning
  • Du lämnar ett (mer eller mindre) bindande bud på objektet
  • Förhandlingar fortsätter till dess att en överenskommelse träffas
  • Undertecknande av köpeavtal och överlämnande av företaget

En sida av Corporate Classifieds AB