Köpa företag - Hur lång tid tar det till köpet är genomfört?

Hur lång tid ett företagsförvärv tar är svårt att ge ett exakt svar på. Förvärvsprocessen består av ett antal steg och beroende på hur dessa steg avklaras tar också köpet olika lång tid. Majoriteten av företagsköpen tar mellan 2-6 månader att genomföra.

Är du intresserad av att köpa ett specifikt företag är det inte säkert att du är den enda intressenten – ni kan då hamna i en budgivningsprocess liknande när man köper en bostad. Förutsatt att alla formaliteter är avklarade kan också ett köp gå ganska fort.

Tips för att göra ett företagsköp smidigare:

  • Se till att göra en grundlig bedömning och besiktning (due diligence) av företaget du avser köpa för att minska risken för överraskningsmoment senare i processen
  • Ha klart finansieringsfrågan
  • Utarbeta en välplanerad strategi för förhandlingar & framtida övertag
  • Var aktiv i processen