Hur mycket ska jag betala för ett företag?

Ett företags pris ska spegla företagets värde. Många företag presenteras med ett utgångspris vilket kan leda till en budgivning. Vidare är det inte ovanligt att köparen och säljaren till en början står ganska långt ifrån varandra när det kommer till vad man tycker är en rimlig prislapp. Detta är ofta kopplat till den risk som bägge parter anser föreligger vid köpet.

Indikativt bud

Vanligt är att du som köpare först lämnar ett indikativt bud för bolaget. Accepteras detta går du vidare i processen och får sedan lämna ett bindande bud. Värt att komma ihåg är att så kallade "skambud" sällan är en bra idé då det istället riskerar att du som potentiell köpare inte går vidare efter omgången för indikativa bud.

Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS

Hur ska man tänka vid budgivning?

Att veta hur mycket du ska betala för ett företag kommer vara en viktig del i hur framgångsrik du blir i ditt företagande. Om du betalar för mycket kanske du inte har pengar för att investera i företaget för att få det att växa och stiga i värde. Om du lägger ett för lågt bud kanske du inte får genomföra affären. Så hur bestämmer man ett rimligt pris?

Lyckligtvis är det inte så svårt som man kan tro. Det finns egentligen bara en fråga du behöver svara på; vad är verksamheten värd för dig? Om det stämmer överens med vad säljaren kan tänka sig släppa företaget – Grattis! Om inte, så kommer det fler möjligheter!

Värderingsmetoder

Det finns lite olika metoder för att beräkna vad ett företag är värt. Vi kommer gå igenom några av de vanligaste. Det är inte ovanligt att man tillämpar flera än en metod för att få fram värdet.

  • Avkastningsvärdering
  • Relativvärdering
  • Substansvärdering

Avkastningsvärdering

En av de vanligaste metoderna kallas avkastningsvärdering vilket kortfattat innebär att man prognosticerar och nuvärdesberäknar värderingsobjektets framtida avkastning. Avkastningsmått kan vara såväl vinst, kassaflöde eller utdelning. Marknadsräntan används sedan som diskonteringsfaktor.

Relativvärdering

En annan vanlig värderingsmetodik är relativvärdering som innebär att man jämför värderingsobjektet med andra prissatta företag. Jämförelsen sker ofta med hjälp av nyckeltal eller väldemultiplar som exempelvis P/E-tal.

Substansvärdering

En tredje metod går ut på att marknadsvärdera värderingsobjektets tillgångar och skulder.
 Detta benämns med ett annat namn som substansvärdering. Viktigt att tänka på är att även mjuka värden som kan vara svåra att sätta ett exakt värde på påverkar ett företags värde minst lika mycket som dess räkenskaper. Viktiga aspekter att ha med i värderingsbedömningen omfattar bland annat personal, produkter/tjänster, varumärke, kunder och avtal.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer