Vad innebär det att ett företag säljs under sekretess?

Att företag säljs under sekretess är en vanlig företeelse och innebär att företagsägaren inte vill skylta med att företaget är till salu. Varför man väljer att sekretessbelägga en försäljning kan det finnas många skäl till, vanligt är att man aktar sig för att sända ut signaler på marknaden då man inte vet hur dessa mottas av såväl kunder som konkurrenter. Att sälja ett bolag under sekretess är också ett sätt att värna om organisationens integritet.

Är du intresserad av ett företag som säljs under sekretess kommer du antagligen att ombedjas att skriva under en sekretessförbindelse innan du delges en ordentlig och mer detaljerad beskrivning av företaget. Genom att du skriver under en sekretessförbindelse ingår du ett avtal där du förbinder dig till att inte sprida information om överlåtelsen och företaget vidare. Bryter du detta avtal gör du dig skyldig till ett kontraktsbrott där du kan bli skadeståndsskyldig.

Bortsett från sekretessavtalet är det inget som utmärker en sekretessbelagd försäljning från en publik försäljning. Man följer med andra ord ungefär samma steg och procedurer som en vanlig överlåtelseprocess.

Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss för råd!

Vi kan hjälpa dig med en oberoende värdering, att hitta företagsmäklare eller sälja direkt på Bolagsplatsen.

KONTAKTA OSS

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer