Väletablerat städbolag i mycket lönsam nisch - Gävleborg

location Gävleborg

Din intresseanmälan har skickats

Städning & renhållningTjänsteföretag

Grundat

2009

Omsättning

2-5 Mkr

Anställda

2-10 st

Prisidé

2-5 Mkr

Resultat

Vinst

Area

55 m2

Kontor

55 m2

Övrig

10 m2

Beskrivning av Väletablerat städbolag i mycket lönsam nisch - Gävleborg

Bolaget har en mycket stark marknadsposition i sin nisch och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet. Verksamheten har de senaste tre åren omsatt drygt 4 mkr i snitt med ett rörelseresultat om ca 1 mkr i snitt.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch där konkurrensen är begränsad och ytterligare tillväxt inom nischen bedöms vara fullt genomförbart.

Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom nischen där bolaget verkar. Kundbasen utgörs primärt av en specifik sektor inom privatmarknaden.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med lång erfarenhet av denna nisch gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition.

Bolaget hyr lokaler som ligger strategiskt beläget ur en geografisk aspekt. Hyreskontraktet kan tas över om så önskas och efter godkännande av fastighetsägaren.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter. För att bibehålla bolagets goda momentum så kommer en professionell överlämnandeprocess att genomföras i samband med att en ny ägare tillträder.

Ägaren önskar överlåta samtliga aktier och alla bud beaktas.

KONTAKT
För mer information, vänligen kontakta oss via Formuläret.
Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material. Sekretessförbindelsen finns under fliken "Dokument".

Ekonomisk utveckling

Mycket stabilt bolag både med avseende på omsättning och rörelseresultat.

Övrigt

- Bolaget levererar kundanpassade städtjänster till en selekterad kundkrets.
- Genomför primärt högkvalitativ städning för privata hushåll (ca 90 %), resterande del består av företag/BRF.
- Huvuddelen av erbjudandet är veckostäd, inför storhelger och dylikt är tjänsten storstäd populär och kan omfatta fönsterputs (som genomförs av underleverantör).
- Bolaget har en mycket strukturerad och professionell affärsprocess genom hela affärskedjan från offert till genomförande av städuppdrag.
- Har en mycket stark position och begränsad konkurrens inom sitt nischade affärssegment.

Dan Dannberg

Karolex

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  Dan Dannberg

  Fråga Mäklaren

   Dan Dannberg

   Karolex