Så hjälper en företagsmäklare dig till en framgångsrik försäljning

Det finns inga regleringar för vad en företagsmäklare eller företagsförmedlare ska göra, eller vem som får vara företagsmäklare eller företagsförmedlare. Med företagsmäklare menar man däremot oftast en person som yrkesmässigt förmedlar företag och dess verksamheter.

Ett förmedlingsuppdrag av en verksamhet eller företag består av många delar och är ofta relativt komplex. En företagsmäklare kan hjälpa till med flera delar av denna process, antingen själva eller via ett eget nätverk av specialister.

Exempel på områden som en företagsmäklare kan bistå inom:

 • Projektledning av försäljningsprocessen
 • Vägledning och bollplank
 • Analys av verksamheten (identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och risker)
 • Ta fram eventuell åtgärdsplan inför försäljning för maximalt värde
 • Värdering
 • Framtagande av informationsmaterial (teaser, prospekt & informationsmemorandum)
 • Identifiera och finna förvärvskandidater
 • Etablera kontakt med förvärvskandidater
 • Bistå i framtagandet av information till datarum (säljande bolagets information för köparens företagsbesiktning)
 • Strukturera säljarens arbete vid köparens besiktning
 • Förhandling
 • Avtalsskrivning
 • Övervaka och säkerställa en korrekt överlåtelseprocess

Oavsett vilken del av processen en företagsmäklare hjälper till med, ställs det alltid stora krav på kunskap, erfarenhet och etik. Företagsmäklarens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att varje genomförd företagsaffär blir en sund och bra uppgörelse för alla parter.

Att välja företagsmäklare

 1. Ta kontakt med flera företagsmäklare för att skapa dig en bra helhetsbild
 2. Hitta en person som du får förtroende för och kan arbeta tillsammans med
 3. Var kritisk och ställ frågor
 4. Ta referenser
 5. Har de ansvarsförsäkring som täcker ett förmedlingsuppdrag?
 6. Var tydlig med dina förväntningar på återkoppling, struktur etc
 7. Har de erfarenhet av lyckosamma försäljningar av samma typ?

Vill du ha hjälp med att hitta en företagsmäklare? För mer information om vad det kostar att anlita en företagsmäklare och hur du kvalitetsäkrar företagsförmedlare.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer