Så väljer du rätt företagsmäklare

Det finns ingen lagstiftning som reglerar vem som får arbeta som företagsförmedlare även kallat företagsmäklare. Detta innebär att det ligger ett stort ansvar på dig som uppdragsgivare att granska förmedlaren, för att minska dina risker. Vi har samlat en del förslag och information inom detta område nedan.

Försäkring

Kontrollera alltid att företagsmäklaren har en giltig ansvarsförsäkring för sitt arbete som täcker eventuella skador som kan uppkomma i samband med försäljningsarbetet. Detta är endast en säkerhetsåtgärd, men Företagsmäklarnas Riksförbund kräver en försäkring om minst 5 Mkr för att bli auktoriserad företagsmäklare.

Referenser

Ta alltid referenser och ta en diskussion med dessa för att skapa dig en uppfattning av företagsmäklaren och dess arbete.

Auktoriserad företagsmäklare

Bolagsplatsen samarbetar med Sveriges Företagsmäklares Riksförbunds ”SFR”, som har som mål att främja branschens utveckling och höja företagsmäklarnas kunskapsnivå. En viktig del i det arbetet är att kräva att de som är verksamma i branschen genomför sina uppdrag på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

För att bli medlem i SFR krävs det att man har företagsförmedling som huvudsysselsättning, varit verksam under minst ett år och har erforderlig kompetens för yrkesutövningen. Man ska ha skött sina åtaganden på ett välrenommerat sätt och inneha ansvarsförsäkring på minst 5 mkr.

För att stärka yrkets status ytterligare har SFR infört en auktorisation och målet är att alla medlemmar ska bli auktoriserade.

En SFR auktoriserad företagsmäklare har:

  • ekonomisk grundutbildning på högskolenivå
  • genomgått minst tre av förbundets specialistutbildningar
  • varit verksam med företagsförmedling som huvudsysselsättning i minst tre år och genomfört ett flertal företagsöverlåtelser på ett välrenommerat sätt

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer