Kategori: Affärsjuridik

Hur reglerar vi vårt samarbete på bästa sätt? (partners i samma firma)

  Det bästa man kan göra när man är eller ska bli partners är att skriftligt komma överens om vad som ska gälla framöver i ett kompanjonsavtal (även kallat aktieägaravtal). Genom att skriva ett kompanjonsavtal kan många framtida konflikter undvikas. Kompanjonsavtalet kan handla om många viktiga frågor, t ex Vilken arbetsinsats som förväntas av aktieägarna […]

Läs mer

Vilka avtal behöver jag upprätta vid ägarskifte?

  I samband med en försäljning av ett företag är det normalt mycket som ska granskas och gås igenom och regleras i ett s k överlåtelseavtal. Man skiljer på olika överlåtelseavtal beroende på om det är hela bolaget, en aktiepost i bolaget eller inkråmet i bolaget som ska överlåtas. När det gäller en överlåtelse av […]

Läs mer