Franchiseavtal

Franchiseavtal är lika viktigt för dig som franchisetagare som franchisegivare. Franchiseavtalet är nämligen det dokument som reglerar ansvarsförhållanden, förpliktelser, skyldigheter och förbindelser mellan franchisetagaren och franchisegivaren.

Ett franchiseavtal är det dokument som ordagrant sammanfattar franchisegivarens och franchisetagarens ansvarsförhållande. Här regleras parternas rättigheter, skyldigheter och förpliktelser.

Franchiseavtalet – ett bra instrument för att utvärdera ett franchisekoncept

Går du i tankarna kring att bli franchisetagare och har inlett en diskussion med ett franchiseföretag är det en god idé att be om att få titta på avtalets utformning innan dess att du väljer att ingå som franchisetagare i kedjan. Franchiseavtalet ger dig nämligen en möjlighet att granska franchiserättighetens ingående delar i detalj på ett sätt som kan vara svårt att göra utifrån informationsbroschyrer och samtal. Beroende på franchiseavtalets utformning kan man med andra ord utvärdera om konceptet upplevs som mer eller mindre gynnsamt för en framtida franchisetagare.

Franchiseavtalet – ett juridiskt bindande dokument

Viktigt att tänka på är att ett franchiseavtal är ett juridiskt bindande dokument. Detta innebär att bägge parter förbinder sig till att följa avtalet. Skulle någon av parterna bryta mot franchiseavtalet gör denne sig skyldig till ett avtalsbrott, något som kan få allvarliga juridiska följder. Vad konsekvenserna för ett avtalsbrott blir, eller hur en konflikt ska lösas ska finnas tydligt specificerat i franchiseavtalet.

Vad bör ett franchiseavtal innehålla?

Utformningen av franchiseavtalet kan skilja sig åt mellan olika franchisekoncept, framförallt om franchisegivaren är från ett annat land än Sverige. Se därför till att noga granska avtalet, gärna tillsammans med en person som är kunnig inom juridik. Vad ett franchiseavtal innehåller för avtalspunkter varierar från koncept till koncept, men vissa punkter bör alltid finnas med för bägge parters säkerhet. Nedan finner du en lista på vad ett franchiseavtal bör innehålla. Observera att olika avtal ser olika ut, och att denna lista inte ska ses som ett facit till avtalets innehåll:

  • Rättigheter
  • Skyldigheter franchisegivaren & franchisetagaren
  • Franchisehandbok
  • Marknadsföring
  • Företagsidentiteten
  • Överlåtelse av franchiserättigheten
  • Rätt att bryta avtal i förtid
  • Avtalstid
  • Tvistelösning
  • Franchiseavtalets avslut