Välj rätt franchisekoncept

Franchise – vad är det och hur fungerar det?

Ett första steg i att lära sig mer om franchise och franchising är att lära sig grunderna i hur ett franchisesystem fungerar. Ett franchisesystem är uppbyggt kring ett gemensamt varumärke och produkt-/eller tjänsteportfölj. Inom franchisesystemet finns en franchisegivare och minst en franchisetagare.

Franchisegivaren är den aktör som äger varumärket och ansvarar för licensiering av franchisetagarna. Franchisetagaren investerar i franchiselicensen och driver på så vis ett eget företag under franchisesystemets varumärke.

Franchise – ingen ny företagsform

Franchise är en företagsform som återfinns över hela världen, men är framförallt stor i hemlandet USA. Franchise etablerades redan under 1800-talet men nådde sin stora utvecklingsperiod under 1960-talet då franchisekedjor som Mc Donald’s, 7-Eleven och Kentucky Fried Chicken blomstrade.

Begreppet franchise och franchising kom till Sverige först under 1970-talet i samband med etableringen av att bland annat 7-Eleven och Mc Donald’s. Själva företagsformen började dock användas betydligt tidigare. Redan på 1930-talet använde företag, som bland annat Husqvarna och Anticimex, lokala företagare och arbetare i ett system väldigt likt dagens franchisesystem.

Förhållandet franchisegivare – franchisetagare

Eftersom en franchisetagare driver sitt egna företag innebär det att franchisegivaren och franchisetagaren är två juridiskt fristående parter. En vanlig missuppfattning är att franchisetagaren har en anställning hos franchisegivaren, men detta är alltså fel. Franchisetagaren är istället en egen företagare, med tillägget att den får ett visst stöd och rådgivning från franchisegivaren. Exakt hur mycket stöd man som franchisetagare får varierar mellan olika franchisekoncept. Rent generellt kan man dock säga att aspekter som personal, planering, inköp och ekonomi faller på den enskilde franchisetagarens ansvar. Franchisetagaren har med andra ord samma ansvar och förpliktelser som ”en vanlig” företagare. Men vad är det då som särskiljer en franchisetagare från vanliga företagare?

Att vara franchisetagare innebär att du driver ditt företag efter fasta riktlinjer

Trots att du som franchisetagare driver ett eget företag är det viktigt att komma ihåg att din franchisenhet inte är en helt fristående affärsverksamhet. Som franchisetagare köper du möjligheten att driva en verksamhet baserad på franchisegivarens etablerade metoder, vilka normalt beskrivs ingående i en handbok som ges till franchisetagaren. Metoderna ser till att alla produkter och tjänster som erbjuds av franchisetagaren uppfyller en rad kvalitetsstandarder.

Som franchisetagare har du både rättigheter och skyldigheter gentemot din franchisegivare. I samband med att du blir godkänd franchisetagare förbinder du dig att driva ditt företag efter franchisegivarens riktlinjer. För att dessa rättigheter och skyldigheter ska uppfyllas av bägge parter upprättas ett så kallat franchiseavtal. Detta är ett juridiskt bindande kontrakt som i detalj reglerar franchisetagarens och franchisegivarens ansvars- och rättighetsförhållande till varandra. Läs mer om franchiseavtalet.

Innan franchisetagaren startar sin verksamhet får denne normalt sett genomgå en utbildning som franchisegivaren tillhandahåller. Utbildningen rör framförallt konceptet, men omfattar ibland även ekonomi, försäljning och andra områden. Eftersom att alla franchisetagare inom samma kedja ska bedriva sina verksamheter efter satta riktlinjer ansvarar ofta franchisegivaren för utformningen av det marknadsföringsmaterial som används. Franchisegivaren erbjuder även kontinuerligt stöd och rådgivning till sina franchisetagare, vilket många uppskattar som en viktig trygghet i sitt företagande.

Franchise kan bedrivas inom en mängd olika branscher, och tjänsterna som franchisegivaren erbjuder sina franchisetagare varierar utefter dessa. I en franchisebutik kan butiksinredningen ingå, medan ett franchise-tjänsteföretag kanske får hjälp med sin ekonomi. Vilken typ av stöd franchisegivaren erbjuder är med andra ord väldigt varierande, därför bör du som blivande franchisetagare utvärdera vad det är för typer av tjänster som just du värderar högt och önskar få stöd av från din franchisegivare.

Genom att leta efter ett passande franchisekoncept i din smak kan du snabbt få en överblick i vad franchisetagaren erbjuder för typ av stöd till sina franchisetagare.