Annons

Bli franchisetagare

Att bli franchisetagare är ett stort beslut som kräver en hel del funderingar och ställningstaganden innan dess att man väljer att gå vidare och satsa på ett eget franchiseföretag. Men hur går man egentligen till väga för att bli franchisetagare?

Att bli franchisetagare – en process i flera steg

Att bli franchisetagare kan i det närmsta likna en process där du behöver bocka av vissa punkter innan dess att ett franchiseavtal kan undertecknas tillsammans med din franchisegivare. Precis som i ovan beskrivna guideavsnitt bör du som framtida franchisetagare utvärdera både branschen och dess franchisegivare för att på bästa sätt bilda dig en uppfattning om vilket franchisekoncept som passar dig bäst. Nedan har vi sammanställt en kortare lista som på ett generellt sätt beskriver vägen till att bli franchisetagare. Vi vill poängtera att vissa avvikelser från denna lista kan komma att förekomma – mycket beror på din personliga situation och hur förhandlingarna går med franchisegivaren.

Steg 1: Kontakta franchisegivaren

Som ett första steg, och det som de facto inleder hela processen, bör du kontakta den (eller de) franchisegivare som ansvarar för det franchisekoncept som du vill bedriva. Många av de stora franchisekedjorna söker regelbundet franchisetagare runtom i landet men det är inte alltid som just det område där du önskar bedriva din enhet finns tillgängligt hos franchisegivaren. Detta kan leda till att du får omvärdera antingen det område där du vill arbeta eller se dig om efter andra franchiseöppningar. Hos många franchisegivare kan man dock registrera sitt intresse för ett visst område då det kan komma en öppning längre fram i tiden. För att hålla dig uppdaterad på vilka franchiseöppningar som finns är det en bra idé att regelbundet titta igenom franchiseannonserna på Bolagsplatsen.se samt prenumerera på vårt franchisenyhetsbrev (länk till prenumerationsregistrering) som belyser både franchisemöjligheter samt relaterade franchiseämnen.

Steg 2: Klargör din finansiering

Att starta en franchise är långt ifrån gratis, men storleken på det kapital som du behöver varierar kraftigt mellan olika franchisekoncept och branscher. De allra flesta franchisekoncept har en etablerings- eller licensieringsavgift som man behöver betala till franchisegivaren. Många gör felet att stirra sig blinda på enbart denna kostnad. Sanningen är att du bör ha kapital som mer än väl täcker etableringsavgiften, för denna är lång ifrån den enda kostnad du bör kunna bära.

Att bli franchisetagare innebär att du ska driva ett eget företag, oftast – och med fördel – i ett aktiebolag. Driver du inte sedan tidigare ett aktiebolag måste du registrera ett sådant hos Bolagsverket vilket kostar minst 50 000 kr. Utöver denna registreringskostnad bör du som företagare ha en buffert som klarar av din verksamhets löpande kostnader. Här ingår bland annat inköp, lokalkostnader, inredning och kanske marknadsföring. Beroende på vilken typ av franchisekoncept som du önskar etablera ingår olika grader av service och tjänster från franchisegivaren. Vidare kommer du framöver att betala en årlig avgift till din franchisegivare. Denna baseras ofta på din verksamhets omsättning – men detta kan återigen variera mellan olika franchisegivare.

Hur du väljer att lösa din finansiering är självklart upp till dig. En ordnad personlig ekonomi gör det lättare att få lån via banker och andra kreditinstitut.

Steg 3: Förhandla med franchisegivaren

Precis som inför de allra flesta avtals- och kontraktsskrivningar förekommer det även inom franchisevärlden förhandlingar. Avtalen som upprättas mellan franchisegivare och franchisetagare är ofta standardiserade och likvärdiga för samtliga franchisetagare i en kedja, så dess ingående delar kan vara svåra att påverka. Det som är desto viktigare är att du som framtida franchisetagare har stenkoll på dina åtaganden och förpliktelser samt franchisegivarens skyldigheter gentemot dig.

Punkter värda att titta extra noga på rör konkurrens, tvistelösning, uppsägning samt din möjlighet till att avsluta ditt franchiseuppdrag i förtid. Som blivande franchisetagare är man ofta upprymd och exalterad inför sin nya verksamhet vilket kan göra dessa typer av klausuler extra svåra att förstå och sätta sig in i. Ta därför gärna hjälp av en jurist eller revisor (med fördel specialiserad på just franchise) som kan hjälpa dig att sätta dig in i avtalets innebörd. Du kan läsa mer om just franchiseavtal under rubriken Franchiseavtal i Bolagsplatsens franchiseguide.

Steg 4: Undertecknande av franchiseavtal

När du och din franchisegivare har kommit överens om ditt franchiseupplägg är det dags för avtalsskrivning. Förutsatt att inget oförutsett inträffar är detta en ganska standardiserad handling som sammanfattar franchisegivarens och franchisetagarens skyldigheter och rättigheter. Det är först när detta avtal är påskrivet som du räknas som en fullvärdig franchisetagare.

Steg 5: Starta din franchiseenhet

Nu kan det roliga börja! När du och din franchisegivare har kommit överens är det ofta dags för dig att genomgå en utbildning inom konceptet. Beroende på vilket franchisekoncept som du kommer att driva din enhet inom är franchiseutbildningen olika omfattande. Vissa franchiseutbildningar kan till och med komma att bedrivas utanför Sverige. Det är även dags för dig att sätta ramarna för din verksamhet. Ofta får du en hel del stöd av din franchisegivare i samband med uppstarten vilket för många känns betryggande.

Ska du driva en franchiseverksamhet som kräver en lokal för exempelvis butik eller kontor är det nu dags att hitta en lämplig sådan. Denna ska givetvis även inredas i linje med franchisekonceptets policy. Kräver din verksamhet personal har du även ett rekryteringsarbete framför dig.

Hur den närmsta tiden kommer att te sig är svårt att säga och, vi säger det igen, till stor del beroende på det franchisekoncept som du kommer att bedriva. Vad vi däremot kan lova dig är att du inte kommer att vara ensam i denna omvälvande process. Din franchisegivare spelar här en viktig roll då denne hjälper dig att på bästa sätt komma igång med din verksamhet.

En sida av Corporate Classifieds AB