Välj rätt franchisekoncept

Du vill bli franchisetagare. Grattis! Nu kan du bocka av den första punkten på din att-göra-lista för att bli franchisetagare. Men hur hittar man egentligen rätt koncept?

Konsten att hitta rätt franchisebransch

Du har kommit fram till att du vill bli franchisetagare, men vilken bransch intresserar dig? Franchiseföretag finns i en rad olika branscher, ofta i fler än vad man känner till. Somliga vet direkt vilken typ av bransch och franchisekoncept som de vill arbeta med, medan detta beslut är betydligt svårare för andra. Kanske är det så att flera olika branscher lockar? För att bena ut vilken bransch som du bör satsa på kan det vara en god idé att lista vilken typ av branscher som intresserar dig samt inom vilka områden som du känner dig kunnig. Har du exempelvis en bakgrund inom telekom besitter du troligtvis en hel del kunskap inom det området. Kanske är det någonting som du kan använda dig utav i ditt företagande?

När du har lyckats få fram vilka branscher och discipliner som du både känner dig lockad och har kunskap och erfarenhet inom är det dags att ta nästa steg. Nämligen att utvärdera och rangordna.

Utvärdera franchisekonceptets tillväxt och konkurrens

Passion och lust är en viktig drivkraft för att lyckas och trivas med sitt företagande. Men för att få verksamheten att gå ihop, helst av allt med vinst, krävs det att branschen du vill etablera dig inom har en tillväxtpotential och en lönsamhet.

Att utvärdera tillväxtpotentialen kan vara lite klurigt, men det finns en hel del knep att tillgå. Börja med att försöka kartlägga konkurrensen inom branschen. Finns det många konkurrerande aktörer? Har franchisekedjan många franchisetagare? Många aktörer inom en och samma bransch kan indikera att branschen är lönsam och att produkten eller tjänsten har en stor efterfrågan på marknaden. Samtidigt bör man ha i åtanke att ju fler konkurrenter som du har – desto svårare kan det bli att uppnå bra marginaler. På samma sätt kan få aktörer inom en bransch och en franchisekedja innebära en bra möjlighet för dig att etablera din verksamhet och attrahera kunder. Men det kan likaväl vara en signal på att marknaden har en låg tillväxtpotential. Det är därför viktigt att själv fundera på hur man tror att marknaden kommer att utvecklas.

Ett annat beprövat sätt är att studera hur liknande franchisekoncept utomlands fungerar. Detta kan nämligen vara en indikation på hur franchisekonceptet kan komma att tas emot på den egna marknaden.

Utvärdera tillgängliga franchisekoncept

Det är inte säkert att det finns bara en franchisegivare per bransch. Det är snarare garanterat att det finns en mängd olika franchisegivare per bransch – ofta fler än du tror! Som franchisetagare är det viktigt att man brinner för sin verksamhet, så tänk noga efter vilka av dessa varumärken som tilltalar dig. De allra flesta franchiseföretag sitter på värdefull marknadsinformation, tveka inte att höra av dig till dem för att klura ut ovanstående fakta. Men, trots att många företag har tjusiga informationsfoldrar och kunnig personal vill vi understryka vikten av att du själv söker information. På så vis minskar du risken att förbise viktig fakta.