Jag vill köpa ett bolag – hur gör jag?

Oavsett om du vill köpa ett företag för att driva verksamheten vidare, eller koppla den nya verksamheten till ett befintligt företag, kan det finnas många frågor du söker svar på innan du agerar. Kort sagt, vad gör du när du vill köpa ett företag?

Att köpa ett företag är en både stor och spännande verksamhet som kräver mycket engagemang. Fördelen med Bolagsplatsen.se är att företagen annonseras med verksamhet vilket gör att du som köpare kan fortsätta där säljaren slutade. På så sätt slipper du starta ett nytt företag från grunden och allt vad det innebär.

Först och främst ska man tänka på att varje företagsöverlåtelse är unik och därför finns det ingen exakt slutsats om hur man ska gå tillväga utan det finns vissa återkommande moment i varje process. En normal överföringsprocess ser ofta ut så här:

 • Du hittar ett företag du är intresserad av och anmäler ditt intresse för att förvärva företaget
 • Säljaren återkommer med mer information om varan
 • Du lämnar ett vägledande bud
 • Säljaren väljer ut ett antal kandidater som går vidare och får genomföra en företagsbesiktning, ofta kallad due diligence, samt träffa ägare och företagsledning
 • Du lägger ett bindande bud
 • Förhandlingarna fortsätter tills en överenskommelse nås
 • Undertecknande av köpeavtal och överlåtelse av företaget

En vanlig fråga kring företagsöverlåtelser är hur lång tid processen vanligtvis tar. Det går inte att ge något exakt svar på detta då alla överföringar är unika i sitt slag som tidigare nämnts. Om det till exempel är flera intressenter som är intresserade av samma företag kan man hamna i en budgivning, liknande vid bostadsköp.

För att göra ett köp mer effektivt kan du tänka på att:

 • Gör en grundlig bedömning och due diligence av företaget du är intresserad av att köpa
 • Ha finansieringsfrågan klar
 • Tänk på en välplanerad strategi för förhandlingar
 • Var aktiv under hela förvärvsprocessen

Lycka till med ditt företagsförvärv!

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer