Två HVB-hem samt en bostad med särskild service

location Sverige

Din intresseanmälan har skickats

Vård & omsorgTjänsteföretag

Grundat

1990

Omsättning

31 Mkr

Prisidé

19 Mkr

Resultat

Vinst

Beskrivning av Två HVB-hem samt en bostad med särskild service

Det ena behandlingshemmet är för flickor/unga kvinnor med psykisk ohälsa. Åldersspannet är 16–24 år. Behandlingshemmet erbjuder behandling och vid behov utredning. Fokus ligger på att klienten ska få en fungerande vardag/livssituation. Behandlingshemmet har 9 platser. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler som är väl anpassade för ändamålet. Behandlingshemmet är beläget i ett tryggt och naturskönt område ca 2 km från centrum. Personalen har bred kompetens i form av socionom, behandlingspedagog/alkohol- och drogterapeut, behandlingsassistenter, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog/psykoterapeut och psykiatriker. Vi har vaken personal dygnet runt, vilket skapar trygghet och stabilitet på behandlingshemmet.

På det andra behandlingshemmet tar vi emot killar mellan 12 och 18 år med neuropsykiatriska funktionhinder och/eller med annan social problematik. Behandlingshemmet erbjuder behandling och vid behov utredning. Fokus ligger på att barnet/ungdomen ska få en fungerande vardag/livssituation. Behandlingshemmet har 7 platser, varav en i en lägenhet. Personalen har bred kompetens i form av socionom, beteendevetare, socialpedagog, behandlingsassistenter och sjuksköterska. Vi har personal dygnet runt. Verksamheten hyr lokaler centralt på orten, som är anpassade för ändamålet. Kontraktet går ut i september 2025. Möjlighet finns då att flytta verksamheten till annan kommun.

Bostaden med särskild service tar emot människor med psykiatrisk diagnos/neuropsykiatriska funktionshinder från 18 år och uppåt. De bor i egna lägenheter, men har gemensamma lokaler i nära anslutning till lägenheterna. Boendet har 12 platser. Personalgruppen består av socionom, sjuksköterska, socialpedagoger samt undersköterskor. Lokalerna hyrs och ligger ca 4 km från centrum i ett naturskönt område.

Samtliga verksamheter bedrivs med enskilda tillstånd utfärdade av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bolaget har ramavtal med SKR samt med flera enskilda kommuner.

Bolaget redovisar en omsättning om ca 31 miljoner och har en mycket god lönsamhet.

..

. .

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  Fråga Mäklaren