Sontax - svensk etablerad ledande Audio-teknologi

location Värnamo - Jönköping

Din intresseanmälan har skickats

ElektronikTillverkningEvent, upplevelser & konferensTjänsteföretagReparation & underhållTjänsteföretag

Grundat

2003

Omsättning

2-5 Mkr

Anställda

0-2 st

Resultat

Vinst

Flyttbart företag

Ja

Beskrivning av Sontax - svensk etablerad ledande Audio-teknologi

Hörbarhet och ljudkvalitet hade länge saknats i svår akustisk miljö typ kyrkor - tills bolaget Sontax (samt tidigare LLW of Sweden) startade sin verksamhet. År 2003 tog man fram den första installations-högtalaren i svensk ljudhistoria som bygger på den s.k. True Line Source teknologin. Resten är historia.

Teknologin applicerades och började säljas med stor efterfrågan eftersom ljudkvaliteten långt överträffade alla samtida högtalarsystem på marknaden. Systemen hamnade därför redan vid millennieskiftet på specifikationer i upphandlingsunderlag med hjälp av de främsta ljudkonsulterna i Sverige. Teknologin installerades med stor belåtenhet i de större teatrarna i Stockholm och Köpenhamn. Denna "hype" bidrog att accelerera utvecklingen av s.k. line-array-teknologi på flera håll.

Sedan dess installeras Sontax teknologi regelbundet i svenska kyrkor när man vill ha ett högkvalitativt ljud som fungerar i alla lägen. Den vinner fortfarande i lyssningstesterna jämfört med de dyraste systemen.

Bolaget
Sontax AB utveckling i korthet:
• 1998-2001 - LLW of Sweden patenterar och utvecklar teknologin "True Line Source" och tillverkade nya stora system såsom Intruder, Extruder, Insider och Outsider.
• 2000 - LLW of Sweden får utmärkelsen Årets Entreprenör i Uppland.
• 2003 - Sontax AB startar med den norske huvudägaren Hans Hoff som finansiär och Gunnar
Löfgren som marknadschef samt Erik Liljehag som utvecklare, alla tre från det tidigare
bolaget LLW. Lokalerna är fortsatt i Hagby där LLW en gång startade sin verksamhet.
• 2003 - Sontax första högtalarmodell Insider S316 ställs ut på kyrkmässan i Sollentuna.
• 2003 - De första ljudsystemen börjar levereras.
• 2004 - Teknologin appliceras i s.k. elektroniska fågelskrämmor som säljs till bl.a. kommuner.
• 2005 - Dag Bergkvist anställs som försäljningsansvarig, installations- och servicetekniker.

Bolaget bestämmer sig för att bli totalleverantör inom både ljud, ljus och bild samt hörslingor
då detta underlättar att marknadsföra Sontax teknologi.

• 2006 - Högtalarmodellen Insider S316 uppdateras till den smidigare och bättre Insider 312.
Digital teknologi börjar alltmer appliceras i de system man levererar.
• 2011 - Magnus Zetterberg anställs inom installation och service.
• 2014 - Gunnar och Magnus slutar. Dag driver vidare bolagets verksamhet. Service och
installation sker nu i större utsträckning med kunniga installatörer och ljudtekniker både i
norra och södra Sverige.
• 2014 - Högtalarmodellen Insider 312 uppdateras till Insider 312G2, en uppdatering där både
storlek, vikt och upphängning/look förbättrades.
• 2014 - Högtalaren Insider 312 levereras till Sirkus i Trondheim - ett nytt exklusivt köpcenter.
Sontax installerar där 14 st Insider 312 samt ett digitalt styrsystem.
• 2015 - Utvecklingen självfinansieras. Sontax tar fram den första subwoofern som komplement till Insider 312, designad med minimalt format och matchande ljudkvalitet i åtanke. Bolaget börjar återbetala de inlånade medel á 300 tkr som finansiären sedan start investerat i bolaget. Dag köper 49% av bolagets aktier.
• 2015-2018 - Ett flertal större leveranser sker. Verksamheten går på max. Bolaget byter lokal. Ett flertal unga tekniker/installatörer anställs vid extra behov.
• 2018 - Bolaget flyttar till södra Uppsala med separata lokaler för lager och kontor. Tidigare redovisningsbyrå lämnar över till Cefas i Uppsala. Den framgångsrika försäljningen gör att bolagets balansomslutning nu överstiger 1.5 Mkr, varför en revisor utses detta år.
• 2019 - Slutlikvid betalas till Hans Hoff. Därmed är bolaget för första gången sedan starten skuldfritt gentemot sin finansiär. Dag köper ut resterande 51% aktier i bolaget av Hans Hoff och blir därmed ägare av bolagets alla aktier.
• 2020 - Pandemiår vilket drar ner omsättningen. Befintliga lokaler lämnas och bolaget flyttar ut på landet. Bolaget överlever dock tack vare sin dominerande nisch som totalleverantör och installatör gentemot bl.a. Svenska kyrkan som är en trygg kund.
• 2021 - Bolagets säte flyttas till Värnamo huvudsakligen p.g.a. familjeskäl men behåller kontor i Uppsala för att underlätta service och leveranser till alla etablerade kunder i mellersta Sverige. Tidiga kunder återkommer nu med förnyade behov av ljudsystem och -produkter.
• 2021 och framåt - Bolaget planerar utveckling av 2 nya produkter och fortsätter såsom tidigare som en fortsatt stadig och etablerad leverantör till kyrkor och samlingslokaler.

Läget nu och inför framtiden för Sontax AB?

Bolaget har idag en stark ställning och ett gott rykte gentemot sina kunder tack vare ett långt och uthålligt arbete med innovation, kvalitet och användarvänlighet.

Bolagets verksamhet är idag:
• Utveckling, tillverkning och försäljning av branschledande högtalar-teknologi
• Försäljning av AV-tekniska produkter och system
• "Customdesign" av produkter som förenklar användandet och integrerar väl med antikvarisk
miljö, bl.a. styrpaneler, stativ och fästdetaljer.
• Projektering, försäljning och installation av hörslinge-system
• Utbildning för slutanvändare/personal av AV-tekniska produkter och system
• Konsultation beträffande AV-tekniska system och produkter
• Live-ljud vid behov

Bolaget är idag ibland en handfull ljud/ljus/bild leverantörer till Svenska Kyrkan. Då Sontax idag har 420 kunder inom just Svenska kyrkan så innebär det att bolaget innehar 12 % av den "totala kyrkmarknaden", detta med endast två anställda i bolaget. Dessa kunder behöver fler servicetekniker ute på fältet för att de fortsatt ska kunna erhålla en god servicenivå.

Bolaget har vunnit goda marknadsandelar i flera delar av landet då flera tidigare "stora" och etablerade ljudföretag upphört att serva sina kunder p.g.a. bantad verksamhet och pensionsavgångar. Detta har skett från år 2015 och framåt. Genom en intensiv bokning av kundbesök samt kunddemonstrationer har bolaget fått utökade marknadsandelar.

Bolaget har ökat sina marginaler och haft en god vinst sedan 2015, det år Dag tog över ansvaret för bolagets verksamhet. Under dessa år kunde man maximera fokuset på försäljning och leverans vilket också syns i årsboksluten för motsvarande år. Från 2018-2020 bidrog både de flertalet flyttarna av bolagets verksamhet och pandemin till att mycket resurser gick åt för detta.

Dessutom var det bråda tider för VDn personligen p.g.a. husbygge och två flyttar med familjen. Före 2014 var bolaget resultat betydligt mer varierande vilket också kan ses i boksluten från 2013 och bakåt.

Orsaken till det positiva resultatet från 2015-2019 kan troligtvis bero på ett upparbetat varumärke med ett gott rykte, leveransförmåga, bättre utvecklade produkter samt en samlad god erfarenhet och kunskap från tidigare referenser. Dag har arbetat med ljudtekniska systemlösningar sedan 1994 vilket sannolikt bidragit till en god kunskapsnivå i bolaget.

Bolagets fördelar och dess framtid?

Bolaget är ett gott förvärv för en expanderande aktör tack vare att:
• Sontax har ett stort och etablerat nätverk av betalande kunder. De nuvarande 420 kunderna behålls genom att de fortsatt erbjuds en god servicenivå via duktiga servicetekniker. Kunderna finns ifrån Piteå i norr till Trelleborg i söder.
• Förvärvandet av Sontax unika högtalarsystem, vilket ger ägaren ca 65 % försäljningsmarginal mot normala 20-35 % via de etablerade generalagenterna för övriga fabrikat på marknaden. Detta ökar marginalen och vinsten i bolaget.
• Bolagets kunnande och erfarenhet - Över 40 års samlad erfarenhet av ljudteknisk utveckling inom branschen.
• Bolagets VD erbjuder att arbeta i minst 2 år efter förvärvet åt det förvärvande bolaget.
• Tillgång till bolagets kunniga och erfarna underentreprenörer.

Vad skulle bolaget behöva av en förvärvande aktör?
• Utveckling av Sontax teknologi med kompletterande produkter till dess redan befintliga "Line Up". Det ger ökade marginaler jämfört med försäljning av de "vanliga" fabrikaten.
• Tillgång till fler duktiga servicetekniker som kan möta servicebehoven i kundnätverket.
• Betona enkelhet, pedagogik och funktion av levererade V-system helt i enlighet med
bolagets linje.
• Frigöra bolagets nuvarande VD till försäljning, utveckling och andra uppgifter.

JB

Jesper Birgemo

Länia Jönköping

Telefon: Visa nummer

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  JB

  Jesper Birgemo

  Fråga Mäklaren

   JB

   Jesper Birgemo

   Länia Jönköping

   Telefon: Visa nummer