Plantskola - Skåne

location Skåne

Din intresseanmälan har skickats

Tillverkning

Grundat

1970

Omsättning

10-20 Mkr

Anställda

10 st

Prisidé

5-10 Mkr

Resultat

Vinst

Generationskiftesföretag

Ja

Area

17500 m2

Hyra

18000 kr/mån

Beskrivning av Plantskola - Skåne

Företaget är verksamt sedan över 50 år i branschen genom två generationer i samma familj.
Basen i företagets utbud ligger i produktion och försäljning av olika typer av växter och plantor. Dels frilandsodlat och dels krukodlat. Merparten av dessa odlingar kommer från egenproducerat material.
Företagets övergripande målsättning varit att handla med så mycket som möjligt av egenproducerade växter från egen förökning. Dock har de senaste årens ökade efterfrågan på krukodlat medfört att även en del handel av färdigvaror tillkommit.
Företagets försäljning sker till största delen i Sverige. Företaget säljer bara B2B och merparten av försäljningen går till ett fåtal större kunder. En mindre del av försäljningen i Sverige går till garden-centers och aktörer inom e-handeln.
Dessutom sker viss export av häckväxter till Norge och även till Finland.

Ägarna ser en stor möjlighet till expansion de närmaste åren eftersom efterfrågan ökat parallellt som antalet producenter minskat.
För rätt företag eller person kan detta ge en mycket positiv utveckling, dels med företagets positionering på marknaden (få aktörer och stor efterfrågan) och dels den ökande e-handeln.
Företaget har en väl inarbetad organisation med erfarna och duktiga medarbetare. För rätt köpare finns det goda utvecklingsmöjligheter. Det finns också stora synergieffekter för en redan etablerad aktör i branschen samtidigt som det finns stora möjligheter för en ny aktör att komma in på en ny marknad eller segment.

Köpare förväntas inkomma med bud på 100% av aktierna i bolaget alternativt överenskommet inkråm i bolaget.

Rutger Ulterman

Länia Skåne

Mobil: Visa nummer

  Fråga Mäklaren

   Rutger Ulterman

   Länia Skåne

   Mobil: Visa nummer