Montageföretag inom hydraulik och industrimedia – södra Norrland

location Gävleborg

Din intresseanmälan har skickats

Reparation & underhållTjänsteföretag

Grundat

1997

Omsättning

20-50 Mkr

Anställda

10-30 st

Resultat

Vinst

Generationskiftesföretag

Ja

Area

2800 m2

Beskrivning av Montageföretag inom hydraulik och industrimedia – södra Norrland

En mycket väletablerad verksamhet med god lönsamhet är till salu.

Bolaget har sin verksamhet i egna lokaler, har en stark marknadsposition och är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet.

Verksamheten har de senaste fem åren omsatt över 30 mkr i snitt med ett justerat rörelseresultat om ca 4,5 mkr i snitt. För innevarande räkenskapsår beräknas rörelseresultatet bli betydligt högre är genomsnittet.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i ett väldefinierat och expansivt geografiskt område som ger goda möjligheter för en ny ägare att ytterligare öka såväl omsättning som lönsamhet.

Bolaget är fristående och har en stor kundbas inom de industrisegment där bolaget verkar. Kundbasen utgörs av bolag som löpande investerar i sina verksamheter.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, och därigenom har de etablerat en mycket stark marknadsposition inom de segment där bolaget verkar.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter.

Ägaren önskar överlåta samtliga aktier och alla bud beaktas.


Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material.

Är Ni intresserad av mer information eller ett möte, vänligen kontakta undertecknad.

Tillgångar

Egna fastigheter, stor maskinpark.

Ekonomisk utveckling

God lönsamhet, klart över branschsnittet.

Dan Dannberg

Karolex

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  Dan Dannberg

  Fråga Mäklaren

   Dan Dannberg

   Karolex