30314 - Hotell-Stockholm

location Stockholm

Din intresseanmälan har skickats

HotellFastigheter

Beskrivning av 30314 - Hotell-Stockholm

Objektsnummer: 30314
_________________________

Detta är tveklöst, en inte ofta återkommande affärsmöjlighet och ett riktigt klipp för den som har möjligheten att kunna finansiera och köpa fastigheten! Fantastisk trippel A-läge, centralt, vid vatten samt nära Stockholm. Södertälje är en expansiv och ständigt växande kommun nära Stockholm och som nyligen passerade 100 000 invånare.

I det begärda priset finns en deklarerad, väldig lönsam hotellrörelse! Hotellet är påkostat. 10 rum var tidigare inte godkända för att hyra ut. De har renoverats och är mycket påkostade, för att klara myndighetskrav och direktiv godkända för uthyrning! Ägarna säljer för mindre än vad renoveringen, fastigheten och rörelsen kostat dem själva.

Både Hotellets potential samt dess omsättningsmöjligheter har ökats kraftigt efter att de nya och nuvarande ägarna förvärvade Hotellet. Det har även tidigare påbörjats ett projekt som aldrig fullbordades, att tillföra hotellet via bygglov ca 15–20 nya parkeringar. Kommunen har på papper visat en positiv inställning till att tillåta de planerna.

En värdefull byggrätt till att bygga 5 extra våningar ovan befintliga Hotellet finns sedan länge. Stambyte och större renoveringar är gjorda. Hotellet är centralt belägen, vattennära och har underbar vattenutsikt.

Ekonomisk information
• Intäkter via omsättning av lägenhetshotellet är 4,2 Mkr
• Resultat 3 Mkr
• Driftnetto är estimerat till ca 2,9 Mkr
• Verksamheten genererar ett stabilt kassaflöde
• Standarden invändigt på Hotellet är bra.

-Den i fastigheten bedrivande Hotellrörelsen kan av köpare antingen tillåtas finnas kvar eller övertagas, alternativt läggas ner.
-Fastigheten och rörelsen avses enligt säljarnas önskemål ske via en direkt bolagsöverlåtelse.
-Tillträdet sker efter överenskommelse.
-Möjlighet till köpare att fullfölja sin undersökningsplikt och till att besiktiga fastigheten innan slutgiltigt överlåtelseavtal undertecknas, kommer att ges.

Fastighetsbeskrivning
• Fastigheten är lokaliserad på Paradisgränd 2–4 i Södertälje kommun. Adress Paradisgränd 2
• Fastighetsbeteckning Vågen 2
• Byggår 1941
• Antal våningar är 4 och källare samt byggrätt för 5 våningar till.
• Upplåtelseformen är äganderätt.
• Den totala uthyrningsbara ytan är 1120 kvm
• Tomtarean är på 420 kvm
• Fastighetens typkod är 320
• Stommen är av betong och lättbetong.
• Grundläggning är betong.
• Putsade fasader
• Plåttak
• 2 glasfönster
• Vattenburen värme.
• Ventilation är självdrag
• Bredband finns i fastigheten
• Obligatorisk ventilationskontroll har gjorts
• Taxeringsvärde 8 912 000 Sek

Intressenter ska kunna presentera:
-Beskrivning av sitt köpande bolag.
-Beskrivning av finansieringsplan.
-Beskrivning av deras beslutsprocess för förvärv.
-Önskemål om tillträdesdatum.
-Klargörande om andra villkor som de har.
-Klargörande om önskan gällande due dilligence samt tidsplan gällande önskad dito.

NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare har av säljarna anlitats som exklusiva rådgivare i försäljningsprocessen. Denna försäljningspromemoria har sammanställts på basis av information från Säljarna samt från andra källor som bedöms tillförlitliga.

NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare och Säljarna utgår från att informationen i denna försäljningspromemoria baserar sig på ett tillförlitligt underlag och friskriver sig för allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian.

NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare och Säljarna garanterar inte att uppgifterna i försäljningspromemorian är fullständiga eller riktiga.

För fullföljande av undersökningsplikt som köpare enligt lag har, rekommenderas att köpare anlitar sakkunnig teknisk, ekonomisk, juridisk expertis, inför en eventuell investering i fastigheten.
_________________________________

Känner du igen verksamheten, vänligen respektera att inte störa ägare eller personal med dina frågor.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare. För mer information, vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktformulär.
_____________________________

Inventarielista upprättas av säljare och köpare vid köp/överlåtelse

NF

NMK Företagsmäklare

NMK Företagsmäklare

Telefon: Visa nummer

  Fråga Mäklaren

   NF

   NMK Företagsmäklare

   NMK Företagsmäklare

   Telefon: Visa nummer

    Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

    • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
    • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
    • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss