Bostads- och lokalfastighet helt centralt i Hultsfred

location Hultsfred - Kalmar

Din intresseanmälan har skickats

Bostad Fastigheter

Beskrivning av Bostads- och lokalfastighet helt centralt i Hultsfred

Bostads- och lokalfastighet med PAMPIG ÄGARLÄGENHET helt centralt i Hultsfred. 8 lägenheter och 3 lokaler.
Fastigheten är mycket lättskött.

ÄGARLÄGENHET om 221 kvm med 2 balkonger ledig för köparen senast den 31 december 2021

Förslag: För Ägare boende i ägarlägenheten, som sköter fastigheten själv, blir driftnettot med avdrag för hyresintäkten av ägarlägenheten 612.000,- kronor, vilket ändock innebär en avkastningsränta på köpeskillingen med 8,16%.

Byggt 1939, tillbyggt 1959, ombyggt och rotat 1988, då den senaste ombyggnationen ägde rum.
Lägenheterna har genomgått löpande underhåll och är moderna i gott skick.
Fastigheter har fjärrvärme och fiber via Telia installerad.
Övriga fastighetsförhållanden framgår av information vid fortsatt intresse.

Fastighetsfakta:
Köparen har undersöknings- och besiktningsansvar för samtliga fastighetsfakta och byggnadernas skick och status.
Fastighetsbeteckning: Hultsfred Andelen 5
Adresser: Storgatan 44
Tomtmark: Fastighetsdatautdrag ges vid fortsatt intresse
Taxeringsvärden 2018: 3 010 000,- kronor
Uppvärmning: Fjärrvärme
Vatten och avlopp: Kommunalt
TV, Internet: Fiber via Telia installerad. Hyresgästerna har eget abonnemang.
Byggnadssätt: Enligt Köparens besiktning per fastighet.
Ventilation: Mekaniska frånluftsfläktar

Ägare: Defakon Fastigheter KB, 100%

Verksamhetsinriktning / Historik:

Ägarens inriktning har över tid varit att driva en förvaltning med ett löpande underhåll som bibehåller och/eller höjer fastigheternas status på hyresmarknaden vilket har resulterat i en obefintlig vakansgrad.
Efter en lång innehavstid har ägaren beslutat sig för att avyttra sitt fastighetsbestånd i Hultsfred varvid denna fastighet slutför beslutet.

Nuläge uthyrning:
Nuvarande bruttohyror uppgår till 1 047 tkr och Driftskostnaderna till ca 340 tkr inkl trappstäd, rep o underhåll men exkl administrativa kostnader. Vakansgraden är både för närvarande och historiskt mycket låg i beståndet.

Marknad & Hyresgäster:
Hyresmarknaden i Hultsfred är stabil för välbelägna fastigheter.
Kommunen har totalt 14 579 innevånare varav drygt 5 000 boende i tätorten Hultsfred.
Den tillverkande industrin är stabil och framgångsrik. Här kan speciellt nämnas Swedspan, det IKEA-ägda företag som tillverkar spånskivor.
Kommunen omfattar natursköna omgivningar med många sjöar och vattendrag, som erbjuder otaliga former av ett utmärkt ädelfiske, jakt samt många andra möjligheter till rekreationer och aktiviteter.
Se vidare www.hultsfred.se.

Organisation och personal:
Fastigheterna administreras av säljaren själv med anställd personal.

Ort & Läge:
Hultsfreds kommun, belägen i norra Kalmar län har ett stabilt innevånarantal på 14 360 personer (2018), varav drygt 5 000 är boende i tätorten Hultsfred. Avstånd till Vimmerby 20 km, Växjö 100 km, Kalmar 110 km, Linköping 110 km.
In- och utpendling mellan näraliggande kommuner är vanligt mellan Hultsfred, Vimmerby, Högsby och Eksjö. Skattesatsen är 33,53% exkl kyrkoskatt varav 21,91% är skatt till kommunen.

Ekonomi:
Beräknat EBITDA är 691 000,- kr för år 2023.

Budget för 2022 ges vid fortsatt intresse.

Variationer mellan åren utgörs i princip av varierande Rep & UH, samt löpande hyreshöjningar.

Förvärv/ Pris: 6,95 msek
Försäljningen gäller fastigheten Andelen 5 i Hultsfred.


Ytterligare information:
För ytterligare information, anbud eller dialog ber vi att ni respekterar säljarens önskemål om att alltid först kontakta ansvarig företagsmäklare:

Ansvariga Mäklare: Företagsmäklare Civ ek DHS
Namn Dan Edlund
Mobil 070-331 20 04
e-post dan.edlund@lania.se
Adress Länia Företagsförmedling
Björnö Säteri 101
395 98 Läckeby (Kalmar)

Reg.fastighetsmäklare Jonas Mångs, tel 073-585 76 10

Dan Edlund

Länia Kalmar

Telefon: Visa nummer

  Fråga Mäklaren

   Dan Edlund

   Länia Kalmar

   Telefon: Visa nummer

    Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

    • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
    • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
    • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss