Askersund

location Askersund - Örebro

Din intresseanmälan har skickats

Bostad FastigheterButikFastigheterKontor FastigheterRestaurangFastigheter

Beskrivning av Askersund

Unikt läge att förvärva ett centrumkvarter i Askersund med 72,5 % bostäder och 27 % butik, restaurang och kontor med minimal risk för vakanser. Husen är uppförda 1929 och har en totalarea om 1897 kvm. En perfekt samlad förvaltningsenhet för den som vill börja eller öka på sin bostadsportfölj. Säljes i NYAB. Säljaren förväntar sig nettobud på kvarteret.

Ekonomi:
Hyresintäkter: 2 148 978
Drift och underhåll:
Bostäder: 344 240 (Schablon 240 kr/kvm/år)
Bostäder: 103 275 (Schablon 75kr/kvm/år)
Övrigt: 104 000 (Schablon 200 kr/kvm/år)
Övrigt: 26 000 (Schablon 50 kr/kvm/år)
Totalt: 577 515

Driftnetto: 1 571 460

Direktavkastning: 5,8%

Pris per kvm: 14 232
K/T: 2,436

Pantbrev:
16 946 250

Taxeringsvärde:
11 095 000

Byggår: 1929

Vakansgrad ca 6,8 %

Fastighetsbeteckning:
Askersund Elefanten 1 & 6


Elefanten 1
På fastigheten finns en byggnad uppförd i 2 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1929 och inrymmer 12 st hyreslägenheter, samt flertalet lokaler.
Byggnaden har stomme av trä, fasader av träpanel, yttertak av tegelpannor. Byggnaden har två- och tre-glasfönster. Ventilationen är utförd i form av självdrag.
Byggnaden bedöms ha ett i huvudsak normalt till normalt yttre och inre skick och en normal standard.
Parkeringsmöjligheterna utgörs av 6 utvändiga parkeringsplatser.

Elefanten 6
På fastigheten finns en byggnad uppförd i 2 plan ovan mark. Byggnaden uppfördes 1929 och byggdes om/till 2018 (värdeår 1930) och inrymmer 9 st hyreslägenheter, samt 5 st lokaler.
Byggnaden har stomme av trä, fasader av träpanel, yttertak av tegelpannor. Byggnaden har två- och tre-glasfönster. Ventilationen är utförd i form av självdrag.
Byggnaden bedöms ha ett i huvudsak normalt till normalt yttre och inre skick och en normal standard.

Arbetsmarknad:
Askersunds kommun är den största arbetsgivaren med cirka 900 anställda fördelat på ca 145 olika yrken. Vi vill erbjuda våra anställda ett meningsfullt arbete med goda villkor där de känner sig delaktiga i utveckligen av verksamheten och känner stolthet över det som vi gör! Askersunds kommun som arbetsgivare är övertygad om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat!

Arbetslösheten är låg i Askersunds kommun. Våra arbetslöshetstal ligger bland de lägsta i länet och är lägre än rikets.

Bland våra företag är Zinkgruvan Mining, Munksjö Aspa Bruk, Skyllbergs Bruk, Abigo, ITS Logistikpartner och Alfapac störst. Branscher som småindustri, lantbruk och handel/besöksnäring är starka och utgör en stor del av vårt diversifierade näringsliv.

Örebroregionen, som vi är en del av, har en god utveckling med stora etableringar av logistikintensiva företag. Grannkommunen Hallsbergs roll som logistiknav i Mellansverige bidrar mycket till den positiva utvecklingen av arbetsmarknaden i den södra delen av regionen.

Kommersiell service:
Kommersiell service finns närmast i närområdet. Kollektiva kommunikationer finns i form av buss. Omgivningen utgörs av bostäder och centrumbebyggelse med kommersiell och offentlig service.

Inflytt:
Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare
Kommunens invånartal är på väg upp, under 2020 blev vi 94 personer fler in kommunen. Många vill bo i Askersund även om vi som redan gör det inte tycker det är något konstigt!

Erik Lejon

Lejons Mäkleri

Telefon: Visa nummer

  Företagslån

  “Vi vet att varje företag har unika behov och erbjuder därför anpassade finansieringslösningar med företagslån upp till 10 000 000 SEK och 60 månaders löptid”

  Ansök kostnadsfritt

  Din intresseanmälan har skickats

  Fråga Mäklaren

  Erik Lejon

  Fråga Mäklaren

   Erik Lejon

   Lejons Mäkleri

   Telefon: Visa nummer