10 vanligaste frågorna om handelsbolag

Handelsbolag är en vanlig företagsform i Sverige och är en populär alternativ till enskild firma eller aktiebolag. Men vad är egentligen ett handelsbolag och vad innebär det att driva ett sådant företag? I denna artikel kommer vi att utforska vad ett handelsbolag är och vilka fördelar och nackdelar som finns med denna företagsform.

I denna guide kommer vi gå igenom de 11 vanligaste frågorna om handelsbolag:

 1. Vad innebär ett handelsbolag?
 2. Varför ska man ha ett handelsbolag?
 3. Vad är skillnad på aktiebolag och handelsbolag?
 4. Vad är skillnaden mellan enskild firma och handelsbolag?
 5. När ska man ha handelsbolag?
 6. Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?
 7. Vilka för och nackdelar finns det med ett handelsbolag?
 8. Vem passar handelsbolag?
 9. Kan man starta handelsbolag själv?
 10. Vad kostar det att ha handelsbolag?
 11. Måste handelsbolag ha f skatt?

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer delar på ansvaret och ägandet av företaget. Handelsbolaget är en så kallad passiv förening, vilket betyder att det är personerna i föreningen som bär det fulla ansvaret för företagets verksamhet och skulder.

Varför ska man ha ett handelsbolag?

Det finns flera skäl till varför man kan välja att starta ett handelsbolag. Ett handelsbolag kan vara fördelaktigt om man vill starta ett företag tillsammans med någon annan, eftersom man då delar både risker och vinst. En annan fördel är att handelsbolaget beskattas som en fysisk person, vilket kan innebära lägre skattesats för företaget.

Vad är skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?

Skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag är bland annat i ägarstrukturen. I ett aktiebolag ägs företaget av aktieägarna, medan i ett handelsbolag delar personerna i föreningen på ägandet av företaget. En annan skillnad är att ett aktiebolag har begränsat personligt ansvar, medan handelsbolaget har obegränsat personligt ansvar.

Vad är skillnaden mellan enskild firma och handelsbolag?

Skillnaden mellan enskild firma och handelsbolag är att enskild firma är en enskild näringsidkare och därmed inte en förening. Det innebär att den enskilda näringsidkaren har personligt ansvar för företaget och företagets skulder. I ett handelsbolag delar två eller flera personer på ansvaret och ägandet av företaget.

När ska man ha ett handelsbolag?

Ett handelsbolag kan vara lämpligt om man ska starta ett företag tillsammans med någon annan och vill dela på riskerna och vinsten. Det kan också vara en fördelaktig företagsform om man har en verksamhet som innebär höga risker eller höga investeringar.

Hur mycket skatt betalar man i ett handelsbolag?

I ett handelsbolag betalar företaget skatt på sin vinst, precis som andra företagsformer. Skattesatsen beror på företagets vinst, och kan variera beroende på företagets verksamhet och vilka avdrag som görs.

Vilka för- och nackdelar finns det med ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer går samman och driver en gemensam verksamhet. Det finns både för- och nackdelar med denna företagsform.

Fördelar med ett handelsbolag:

 • Delat ansvar: Då det är fler personer som driver verksamheten är risken mindre för varje person. Detta innebär att risken är spridd på flera personer istället för att en person bär all risk själv.
 • Enklare administration: Det är enklare att starta och driva ett handelsbolag än ett aktiebolag. Det är mindre formella krav och mindre pappersexercis som behöver uppfyllas.
 • Delat arbete: Att driva ett företag kan vara en stor arbetsbörda. I ett handelsbolag kan arbetet delas upp mellan delägarna, vilket kan underlätta för alla inblandade.

Nackdelar med ett handelsbolag:

 • Personligt ansvar: Precis som med enskilda firmor är delägarna i ett handelsbolag personligt ansvariga för företagets skulder och åtaganden.
 • Begränsat kapitaltillskott: Eftersom handelsbolag inte kan emittera aktier är det svårare att få in kapital till verksamheten. Kapitalet måste istället tillföras av delägarna själva, vilket kan begränsa möjligheterna till expansion.
 • Delat beslutstagande: Det är inte alltid lätt att komma överens med andra delägare. Olika åsikter kan leda till konflikter som kan vara svåra att lösa.

Vem passar handelsbolag?

Handelsbolag passar främst för mindre verksamheter där flera personer går samman för att driva en gemensam verksamhet. Det kan exempelvis handla om en mindre affärsverksamhet eller en konsultverksamhet.

Kan man starta handelsbolag själv?

Nej, man kan inte starta ett handelsbolag ensam. Enligt lag krävs det minst två personer för att bilda ett handelsbolag.

Vad kostar det att ha handelsbolag?

Kostnaderna för ett handelsbolag är relativt låga jämfört med ett aktiebolag. Det krävs ingen registreringsavgift för att bilda ett handelsbolag, utan endast en anmälningsavgift till Bolagsverket på 1 250 kr.

Måste handelsbolag ha F-skatt?

Nej, handelsbolag behöver inte ha F-skatt. Det är dock vanligt att handelsbolag har F-skatt, eftersom det gör det enklare att fakturera och ta betalt. F-skatt innebär att företaget har rätt att ta ut moms på sina fakturor.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss