Vad är ett prospekt?

Ett prospekt är ett informativt dokument som presenterar en detaljerad översikt över företaget till potentiella köpare eller investerare. Syftet med prospektet är att ge intressenter en överblick av företaget för att förstå om de är intresserade av att gå vidare och fördjupa sig i företaget. Har man flera intressenter så sparar man som säljare oftast mycket tid på att ha sammanställt ett prospekt. Ett prospekt ska ge en överblick av bolagets verksamhet, prestationer, tillgångar och framtidsutsikter.

Ett typiskt prospekt om ett företag som är till salu kan innehålla följande information:

 1. Företagsbeskrivning: En kort sammanfattning av företaget, dess verksamhet, och vilka produkter eller tjänster det erbjuder.
 2. Historik: En översikt över företagets historia, inklusive när det grundades, tidigare ägarstruktur och eventuella viktiga händelser under dess verksamhetstid.
 3. Finansiell information: Företagets ekonomiska prestationer, såsom omsättning, vinst, förlust, tillgångar och skulder. Detta ger en inblick i företagets ekonomiska hälsa.
 4. Marknadsanalys: En bedömning av företagets position på marknaden, dess konkurrensfördelar, och möjligheter till tillväxt inom branschen.
 5. Kundbas: En beskrivning av företagets kunder och eventuella lojala relationer som har byggts upp över tiden.
 6. Tillgångar: En lista över företagets tillgångar, inklusive fastigheter, inventarier, immateriella tillgångar, och eventuella pågående avtal.
 7. Framtidsutsikter: En bedömning av företagets potential och förväntad tillväxt, baserat på marknadstrender och framtida planer.
 8. Anledning till Försäljning: En förklaring av varför företaget är till salu, vilket kan vara på grund av ägarbyte, utlandsflytt, eller andra omständigheter.
 9. Sekretess och Disclaimer: Informationen i prospektet är vanligtvis konfidentiell och följt av en disclaimer som informerar om att prospektet inte är något bindande erbjudande utan bara ett underlag för intresse.

Det är viktigt att prospektet är objektivt formulerat för att ge en rättvis och korrekt bild av företaget.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer