Vad är ett lagerbolag?

I denna artikel kommer vi gå igenom några av de vanligaste frågorna om lagerbolag.

 • Vad är ett lagerbolag?
 • Hur köper man ett lagerbolag?
 • Är det värt att köpa ett lagerbolag?
 • Vad ska man tänka på när man köper ett lagerbolag?
 • Vad kostar det att köpa ett lagerbolag?
 • Hur lång tid tar det att få bankintyg?

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett redan registrerat aktiebolag som varken har bedrivit eller bedriver någon verksamhet. Man kan säga att det är det registreras av olika aktörer/ombud endast med syftet att säljas vidare till ny ägare. Det är upp till den nya ägaren att bestämma hur denne vill att bolaget ska se ut i form av styrelse, verksamhet och så vidare och upp till den som säljer lagerbolaget att skräddarsy det utefter dessa önskemål.

Lagerbolag används i många branscher för att snabbt och enkelt kicka igång en verksamhet och dess användningsområden och syften är många. I vissa fall handlar köpet av lagerbolaget om många års planering och i andra fall rent av slumpen eller av tillfälligheter.

Hur köper man ett lagerbolag?

 1. Kontakta en aktör på marknaden för att göra en beställning av ett lagerbolag. Därefter levereras handlingar tillsammans med instruktioner för att få tillgång till bolaget.
 2. Kontakta valfri bank för att öppna ett bankkonto för insättning av aktiekapitalet och visa sedan upp för säljaren att detta är gjort (detta brukar ske i form av ett bankintyg/likvidintyg).
 3. Ändringsärendet (för registrering av nytt namn, styrelse, bolagsordning) skickas in till Bolagsverket.
 4. Nu börjar det roliga, det är nu som den så kallade generalfullmakten brukar utfärdas. Så snart kunden fått generalfullmakten (det vi skulle kunna kalla ”nyckeln” till bolaget) kan den som befullmäktigats självständigt och oinskränkt företräda och förvalta lagerbolaget. Nu finns alltså möjlighet att ingå avtal, köpa fastigheter och inkråm, göra inköp och ansöka om F-skatt samt registrera bolaget för moms och arbetsgivare.
 5. Ändringsärendet registreras hos Bolagsverket och en bolagspärm som innehåller bolagets nya registreringshandlingar och aktiebok skickas som regel ut.

Är det värt att köpa ett lagerbolag?

Är tiderna bråda kan det ligga ett stort värde i att köpa ett lagerbolag. Det kanske har dykt upp en ”once in a lifetime”-affärsmöjlighet som helt enkelt inte går att tacka nej till. När ett sådant affärstillfälle uppstår kan tiden vara väldigt kritisk. Att då påbörja processen med att registrera ett nytt aktiebolag från grunden kan vara en allt för lång process och då kan, i värsta fall, hela möjligheten gå i stöpet. Det är för dessa tillfällen som ett lagerbolag kommer till sin rätt, när du behöver ha ett registrerat aktiebolag omgående – det finns inget snabbare sätt att få tillgång till ett bolag utan historik.

Köpet av lagerbolaget brukar vara både smidigt och tidsbesparande då alla rutiner och mallar redan är framtagna och bra hjälptexter/instruktioner brukar medfölja. Ett stort plus är också att det alltid finns någon att rådfråga längst hela processen – lite som att starta bolaget med stödhjul.

Vad kostar det att köpa ett lagerbolag?

Lagerbolag kostar cirka 5,000 kronor att upprätta. Fakturan ställs ut på lagerbolaget (alternativt annan anvisad fakturamottagare). Fördelen med att fakturan ställs ut på lagerbolaget är kostnaden av bolaget inte belastar privatpersonen/privatpersonerna utan lagerbolaget.

Vad ska man tänka på när man köper ett lagerbolag?

Först och främst; välj en seriös aktör på marknaden. Kontrollera att de har utskrivna kontaktuppgifter på deras hemsida och för att få lite mer kött på benen är det bra att kolla upp om aktören fått omdömen för att säkerställa kundnöjdheten och huruvida aktören är seriös.

Kontrollera sedan att bolaget inte har bedrivit någon verksamhet och är startat med aktiekapital (det brukar gå utmärkt att kontakta aktören för att säkerställa detta). Det brukar också tydligt framgå av köpeavtalet men det ser du inte förrän du lagt din beställning och fått handlingar för lagerbolaget.

Det kan även vara klokt att ha funderat igenom hur bolaget ska vara uppbyggt i form av styrelse, namn och verksamhet då alla dessa uppgifter behövs innan köpet kan ske.

Hur lång tid tar det att få bankintyg?

Detta är tiomiljonersfrågan och det finns inget enkelt svar. Mellan tummen och pekfingret kan det ta allt ifrån någon timme till åtta veckor.

Det brukar som regel handla om hur bra kontakt köparen har på banken och vilken bank man väljer att vända sig till. Under högsäsong (slutet av december) brukar trycket vara högre och kötiderna längre.

Denna artikel är skriven av Heinestam som är experter på ämnet.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer