Att sälja eller inte sälja: En avgörande fråga för familjeföretag

Beslutet att behålla eller sälja ett familjeföretag är sällan enkelt. Genom att besvara några centrala frågor kan vi dock hjälpa dig att hitta rätt väg framåt. På Bolagsplatsen.se står vi redo att stödja dig genom denna utmanande process.

För kostnadsfri rådgivning kontakta oss på 0702 82 16 66

Är Familjeföretaget ett ”Arvegods” eller en ”Finansiell Tillgång”?

Oavsett dina skäl att överväga en försäljning, kan beslutet ofta vara emotionellt laddat. Företaget kan representera år av uppoffringar och hårt arbete och du och din familj kan ha en stark personlig koppling till företaget och dess värderingar. Det är viktigt att erkänna dessa känslor och diskutera dem öppet, särskilt med den nuvarande generationen som kanske inte känner samma lojalitet eller emotionella koppling till företaget som du gör. Denna feedback kan hjälpa dig att avgöra om företaget är en arvegods- eller en finansiell tillgång ur din familjs perspektiv.

Är Familjen Beredd på att Fortsätta Driva Företaget?

Finns det familjemedlemmar som är redo, villiga och kapabla att ta över företagets ledning? Om inte, är familjen villig att ha en icke-familjemedlem som driver företaget? Om svaret på dessa frågor är nej, bör du överväga att sälja.

Har Familjen Råd att Sälja Företaget?

Att hitta svaret på denna fråga innebär en tvådelad övning: värdering och kassaflödesanalys. En oberoende värdering av företaget kan hjälpa till att sätta förväntningarna på en realistisk nivå. En kassaflödesanalys kan sedan hjälpa till att avgöra om försäljningsintäkterna, om de investeras i en diversifierad investeringsportfölj, kan tillgodose familjens kassaflödesbehov jämfört med hur företagets framtida inkomster kan underhålla kommande generationer.

Är Det Rätt Tidpunkt att Sälja Företaget?

När du har arbetat igenom ovanstående frågor och kommit fram till att en försäljning är optimal, blir frågan om det är rätt tidpunkt för att sälja ditt företag. Ekonomiska förhållanden, marknadstillstånd och branschfaktorer kommer alla att påverka din förmåga att sälja och det relativa värde du får.

På Bolagsplatsen.se är vi här för att hjälpa dig genom denna process. Kontakta oss idag för att få expertrådgivning.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss