Så säljer du ett e-handelsföretag med maximal vinst

Du har startat ett onlineföretag, skalat upp det och fått en bra avkastning. Grattis!

Det finns flera misstag du måste undvika när du säljer din webbshop, till exempel att sälja den vid fel tidpunkt och att inte förbereda det på rätt sätt.

Detta gäller särskilt för entreprenörer som aldrig har sålt en ehandelsbutik tidigare. Om du faller in i den här kategorin är den goda nyheten att det finns gott om köpare där ute som vill ta över din ehandel och ta den till nästa nivå, eftersom den globala online försäljningen förväntas nå $7.4 triljoner dollars i 2025. Ehandel har aldrig varit mer efterfrågat än nu.

Den dåliga nyheten är att det kräver mycket arbete att sälja en nätbutik. Du måste se till att det är rätt tidpunkt att sälja, du måste förbereda dig så att du höjer dess värde och gör den attraktiv för köparna – och du måste också hitta köpare som är genuint intresserade av den.

Syftet med den här artikeln är två saker. För det första kommer vi att visa dig exakt hur du gör din e-handel redo för försäljning. För det andra ska vi visa dig hur du kan sälja ett e-handelsföretag med maximal vinst.

Låter det bra?

Låt oss börja.

Steg att ta för att sälja ditt e-handelsföretag 

Innan du kan lägga ut din ehandelsbolag på marknaden är det viktigt att du förbereder den för försäljning. Detta kommer att säkerställa att du får bästa möjliga pris för den (och dessutom ett pris du förtjänar efter år av hårt arbete).

Förbered din webbshop för försäljning

Om du inte förbereder ditt onlineföretag ordentligt innan du säljer det kommer du helt enkelt inte att få ett bra pris för det. För att förbereda din webbplats för en försäljning måste du organisera din ekonomi, kunddata, upprätta rutiner och uppdatera ditt lager.

Vi kommer att ta en titt på var och en av dessa, en efter en i det här avsnittet. Men först och främst är det en sak som många förstagångs säljare förbiser och det är en e-handelsautomatisering.

Automatisering inom e-handel är när du använder programvara och verktyg för att automatisera aspekter av ditt företag så att det kan fungera smidigt utan att du ens är där.

Varför är detta användbart?

Tänk på det: Om någon köper din butik är de kanske inte nödvändigtvis intresserade av att ta på sig rollen som heltidsanställd. De vill kunna ta över en butik som gör att de kan ta en hands-off roll.

Om din ehandel inte kan fungera utan att du är där dygnet runt kommer den att förlora en del av sitt värde. Om din verksamhet däremot bara kräver att du är där mindre än 10 timmar i veckan, till exempel, kommer du att få en högre multiplikator, vilket kommer att bidra till att höja priset på ditt företag. (mer om multiplikatorer snart).

Du kan bland annat automatisera följande saker: 

 • Lagernivåer (lagerhantering)
 • Utförandet av tjänster
 • Marknadsföring
 • Reklam
 • Kundtjänst
 • Utveckling av webbplatser

Alla ovanstående är tidskrävande uppgifter. När du automatiserar dem sparar du mycket tid samtidigt som du förbättrar din butiks attraktionskraft för potentiella köpare.

Uppdatera din inventering 

Innan du lägger ut ditt onlineföretag till försäljning är det viktigt att din inventering är korrekt. Detta innebär följande:

 • Hantera din inventering
 • Att ha rätt produkter tillgängliga när de behövs.
 • Undvika över- och underlager.
 • Finjustera din leverans så att beställningarna levereras i tid.

För att hjälpa dig att uppdatera ditt lager så att det är redo för försäljning är det en smart idé att investera i programvara för lagerhantering. Det hjälper dig att utföra en lager revision, bedöma dina leverantörers prestationer och i allmänhet hålla koll på ditt lager så att det är på optimal nivå. Bara detta kommer att bidra till att höja priset på din ehandel. Se sedan till att ta bort produkter från din webbplats som du inte längre säljer och överväg att minska antalet kategorier om du tycker att de är för många.

Upprättande av SOP:er

SOP:er (eller Standard Operating Procedures) är riktlinjer som hjälper din personal att utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt, samt på ett sådant sätt som är effektivt och produktivt, och som gynnar din övergripande verksamhet.

När du upprättar standardrutiner beskriver du i huvudsak steg och förfaranden som kommer att göra livet mycket enklare för nästa ägare. De kommer inte att behöva upprätta SOP:er själva, och de kommer inte att behöva ta över ett team som famlar runt i mörkret. I stället kommer alla att veta vad som måste göras och hur det ska göras.

SOP:er kan dessutom förbättra ditt rykte och visa att du är ett pålitligt varumärke som är engagerat i effektivitet och konsekvens.

Vilka områden i din verksamhet bör du skapa SOP:er för?

 • Lagerhantering: Denna SOP måste fastställa riktlinjer och förfaranden för bland annat mottagning, lagring och leverans av förnödenheter. I många fall kommer företaget att upprätthålla leverantörer och partnerskap. Om du har en pålitlig 3PL partner kan du framhäva deras framgångsfrekvens när det gäller uppfyllande och order precision så att potentiella köpare känner sig bekväma med SOP:n och ser att du arbetar för att minimera eventuella störningar.
 • Kundservice: SOP:n bör fastställa ett ramverk som säkerställer att ditt team effektivt kan hantera kundfrågor i alla kanaler i tid och vid behov leda dem till rätt agent.
 • Personaladministration: Denna SOP bör fastställa riktlinjer och förfaranden för områden som rekrytering, prestationsbedömning, in- och utflyttning av nyanställda samt övergripande personalförvaltning.

När du skriver dina SOP:er, glöm inte att hålla allting enkelt och tydligt så att riktlinjerna är lätta att förstå för alla, och se till att formatet är konsekvent. Detta kommer att förbättra läsbarheten ytterligare.

Organisera din ekonomi

Om det finns en aspekt av ditt företag som allvarligt kan försvåra dina möjligheter att uppnå en försäljning som du är nöjd med så är det trasslig ekonomi.

En oorganiserad ekonomi innebär att du inte riktigt förstår din e-handelsbutiks finansiella ställning. Och om du inte förstår det kommer en potentiell köpare inte att ha något grepp om din relativa tillväxt i nettointäkter, den relativa storleken på ditt företag och dess utsikter till skalning. Därför kommer du helt enkelt inte att få det pris du vill ha.

Innan du lägger ut din butik till försäljning är det viktigt att du reder ut din ekonomi. Vi rekommenderar att du använder en programvara som QuickBooks för att hjälpa dig att förbereda dina bokslut och få ett bättre grepp om dina prognoser, men vi rekommenderar också att du samarbetar med en oberoende revisor som kan berätta mer om ditt företags ekonomiska hälsa.

Organisera Kunddata 

Kunddata har varit ett stort ämne ett tag nu. E-handelsföretag är precis som alla andra typer av onlineföretag eftersom de samlar in stora mängder information om sina kunder, som vanligtvis används för att förbättra kundupplevelsen och utveckla butiken.

Och eftersom:

a) det finns så mycket data och

b) den är så avgörande för ditt företags framgång, är det viktigt att få koll på den.

Inte bara det, utan att få dina kunddata organiserade kommer att bidra till att göra ditt e-handelsföretag mer attraktivt för potentiella köpare. De kommer att kunna ta över ditt företag och fortsätta dina marknadsföringskampanjer utan att behöva börja om från början.

För att hjälpa dig att bättre organisera dina kunddata finns här några idéer:

 • Organisera dina data i olika segment, till exempel marknadsföring, försäljning och kundservice.
 • Samla bara in relevanta uppgifter. Detta kan omfatta kundnamn och viktiga mätvärden som webbplatsengagemang, kundlivsvärde och churn.
 • Ta bort alla irrelevanta uppgifter. Du behöver inte varje enskild del av kunddata. Behåll de uppgifter som hjälper till med prognoser, men se till att kasta överflödiga uppgifter som inte hjälper till med målinriktningen. Detta innebär att du har färre data att skydda, vilket bidrar till att hålla nere säkerhetskostnaderna. Irrelevanta uppgifter kan vara gamla uppgifter som inte längre behövs, liksom uppgifter som du har bedömt helt enkelt inte behövs för att hjälpa dig att nå dina mål.

Fokusera på försäljning och trafik

Det är klart att ju mer försäljning du genererar, desto värdefullare blir dina e-handelsföretag. Tanken är att du som företagare ska kunna visa potentiella köpare att du har en tydlig tillväxtbana som gör det möjligt för nästa person att komma och fortsätta det du gör när det gäller att hitta potentiella kunder. Detta innebär att de kommer att kunna fortsätta att generera trafik från samma källor som du och fortsätta att få till stånd försäljning. På så sätt kommer din butik att vara värd mer när det är dags att sälja den.

Försäljning och trafik går till stor del hand i hand. Resultatet blir att ju mer du kan driva konsekvent, kvalificerad trafik till din webbutik, desto mer försäljning kommer du att få.

Allt handlar om dina marknadsförings- och reklamkanaler. Detta kommer att avgöra din position på Google, vilket är viktigt för organisk trafik, samt din förmåga att nå kunder via kanaler som e-post och sociala medier.

Innan du lägger ut din butik till försäljning ska du alltså se till att du har täckt in baserna när det gäller:

 • SEO
 • Marknadsföring i sociala medier
 • E-postmarknadsföring
 • PPC-marknadsföring

På så sätt kan du visa upp tydliga och konsekventa vägar för trafik, både organisk och betald, som kommer att hjälpa den nya ägaren när det gäller att göra mer försäljning. En potentiell köpare kommer sannolikt att ställa frågor om dina marknadsföringsstrategier och dina trafikkällor. Därför är det viktigt att du noga övervakar dina uppgifter om webbtrafik och letar efter trender, trafikkällor och allmänna tillväxtkällor. Du måste få en djupare förståelse för mätvärden som konverteringar, sökare per session och avvisningsfrekvens så att du förstår din trafik bättre.

Om du dessutom tar en titt på dina trafikdata och inser att din webbplats inte växer i auktoritet just nu, eller om det inte finns några positiva trender, kan det vara för tidigt att lägga ut din butik till försäljning.

Se till att upprätthålla historiska data om din webbtrafik också. Verktyg som Google Analytics kan hjälpa dig med detta.

För att hjälpa dig att vinna på vart och ett av ovanstående områden och skapa fantastiska marknadsföringskampanjer finns här några allmänna tips:

 • Bestäm dig för en marknadsföringsbudget
 • Producera värdefullt innehåll som utbildar din publik om dina produkter och din nisch.
 • Håll levande frågestunder på sociala medier.
 • Skapa instruktionsvideor som visar hur dina produkter fungerar.
 • Gör sökordsundersökningar och optimera ditt innehåll med dem.
 • Se till att din marknadsföring alltid är kundcentrerad.
 • Personalisera så att ditt innehåll är anpassat till specifika kundsegment.

Värdering

Slutligen, innan du går vidare till försäljningsprocessen, är det dags att värdera din e-handelsbutik.

Detta kan ofta vara det svåraste steget eftersom du inte vill prissätta din butik felaktigt så att köparna blir avskräckta. Du vill inte heller prissätta den för lågt så att du inte realiserar dina riktigt värden.

Den positiva nyheten är att om du har genomfört de strategier som vi just har beskrivit ovan bör du åtminstone komma fram till ett pris som återspeglar dina år av hårt arbete hittills.

De flesta nätbutiksägare använder metoden ”multipel av säljarens diskretionära intäkter” för att värdera sin butik. Detta innebär att du tar nettovinsten för ditt företag under de senaste 12 månaderna, innan du tillämpar en multiplikator.

Denna multiplikator beror på företagets storlek, ålder och tillväxtbana och ligger vanligtvis mellan 1,5 och 3,5.

När du har tillämpat multiplikatorn har du kommit fram till en rättvis värdering av ditt e-handelsföretag.

Här är ett exempel: Under de senaste 12 månaderna har en nätbutik haft en nettovinst på 100 000 kronor . På grund av dess ålder (3+ år), finansiella hälsa och tillväxtbana har den en multiplikator på 2,75 som vi kan tillämpa.

När vi har tillämpat detta finner vi att butiken är värd 275 000 kronor.

Eftersom värderingen av en nätbutik är en svår utmaning för nyblivna säljare kan det vara en bra idé att samarbeta med en företagsmäklare.

Försäljningsprocessen 

Nu när du har förberett ditt företag för försäljning och räknat ut dess värdering är nästa steg att inleda försäljningsprocessen.

I det här avsnittet visar vi dig hur du kan:

 • Gör din due diligence.
 • Hitta en köpare
 • Kvalificera köpare
 • Förhandla om en affär
 • Överlåta äganderätten
 • Due Diligence

Due diligence är av största vikt när det gäller köp- och försäljningsprocessen för en webbutik. Det är naturligtvis viktigare för en köpare eftersom det är de som tar en risk genom att köpa din butik. Därför kommer de att ha frågor att ställa till dig om saker som din:

 • Kundtjänst
 • Lagerhantering
 • Leverantörsrelationer
 • Trafik
 • Intäkter

För att säkerställa att du:

a) får rätt pris för ditt företag och

b) att du lyckas få en försäljning till stånd, bör du inte inleda förhandlingar förrän du har förstått ditt företag till fullo.

Detta innebär att du måste vara intim med absolut allt om din butik, från dina kampanjer för innehållsmarknadsföring till din leverans.

Att hitta en köpare

Att sälja sin nätbutik för första gången är otroligt utmanande – och det är ännu mer utmanande om du inte kan öka medvetenheten om att din butik ens är till salu. Först måste du förstå vad köparna letar efter, sedan måste du hitta köparna.

Detta är verkligen ett hinder, för även om det finns potentiella köpare där ute som vill köpa nätbutiker kommer de inte att veta att din butik är tillgänglig om du inte lyckas närma dig marknaden.

Detta är en av de största fördelarna med att sälja på Bolagsplatsen. Bolagsplatsen har Sveriges största pool av köpare som letar efter digitala tillgångar. Du har alltså kommit till rätt ställe.

Det finns två sätt att sälja på Bolagsplatsen:

 • Gör det själv – Lägg upp en annons och hantera köpare
 • Be en Företagsmäklare om hjälp

Mäklare har tillgång till nätverk av potentiella köpare. De har också sålt företag som ditt tidigare, och de vet hur man får en affär i mål. Mäklare arbetar vanligtvis på provision, och förutom att hjälpa dig att hitta en köpare hjälper de dig också att värdera ditt företag.

Du kan också utnyttja dina befintliga kontakter. Det rekommenderas dock inte att du sprider budskapet i sociala medier, eftersom det kan fånga dina kunders uppmärksamhet.

Kvalificera potentiella köpare

Massor av människor kan lägga bud på ditt företag, men alla kommer inte att vara kvalificerade potentiella köpare.

Hur ser kvalificerade potentiella köpare ut? 

 • En kvalificerad köpare har rätt budget för att kunna köpa din butik.
 • En kvalificerad köpare har befogenhet att lägga ett bud på din butik.
 • En kvalificerad köpare som arbetar mot samma tidslinje som du.

För att kvalificera potentiella köpare behöver du faktiskt inte göra särskilt mycket arbete. Du kan faktiskt kvalificera köpare genom att ställa en rad frågor:

 • Vilken budget arbetar du med?
 • Hur tänker du betala för mitt företag?
 • Vilken tidsplan har du tänkt dig?
 • Vilken typ av funktioner vill du se i en e-handelsbutik?
 • Är du den viktigaste beslutsfattaren?

Genom att ställa dessa frågor eliminerar du alla som slösar med din tid och går vidare till förhandlingsstadiet så snabbt som möjligt eftersom du vet vad köparna letar efter i en e-handelsaffär.

Att förhandla fram en affär

Alla erbjudanden kan förhandlas.

Om du får ett bra erbjudande? Det kan fortfarande förhandlas. Och om du får ett dåligt avtal är du skyldig dig själv att förhandla.

Det  är mycket troligt att ett första erbjudande kommer att vara undermåligt. Men det är okej – det är dags att förhandla. Det som är viktigt att förstå i det här skedet är att en potentiell köpare inte kommer från samma plats som du. Därför kommer det att finnas några avvikelser.

Förhandlingsfasen kan vara knepig. Här är några tips:

 • Börja inte förhandla förrän du har undersökt köparen till fullo.
 • Även efter att du har värderat ditt företag, se till att du går in i förhandlingsprocessen med en fastställd prisgräns. Med andra ord, ett pris som du absolut inte kommer att överskrida.
 • Var beredd att kompromissa. Köparen kan komma att ge upp något i förhandlingsprocessen – vad är du beredd att ge upp?
 • Förstå marknaden. Det hjälper dig att se saker och ting ur köparens synvinkel, vilket kan vara till hjälp när du förhandlar om en affär.
 • Förbehåll dig rätten att säga nej

Överföring av äganderätt 

Detta är det sista steget som är lika viktigt att göra rätt som alla de föregående stegen. Det är den sista pusselbiten och det är naturligt att känna lite nervositet när du räknar ner till sista dagen.

För att se till att övergången går så smidigt som möjligt måste du inte lämna någon sten okontrollerad. Du måste också vara organiserad och ha all rätt dokumentation redo att överlämna till den nya ägaren.

Saker som du behöver överföra är bland annat följande: 

 • Lösenord
 • Domäner och tillgång till ditt värdkonto. Om du använder en marknadsplats på nätet som Shopify måste du anpassa inställningarna för din butik i enlighet med detta.
 • Användbara dokument, t.ex. en lista över alla konton du använder för att driva din e-handelsverksamhet. Tillgång till dessa konton.
 • Filer med anknytning till ditt företag och din webbplats
 • Finansiella uppgifter
 • Kunddata
 • Varumärken, t.ex. bilder och annan grafik
 • Betalningsprocessorer

Du kan också komma överens med din köpare om att du stannar kvar under en bestämd tidsperiod när försäljningen är klar för att hjälpa dem att anpassa sig till din verksamhet.

Att sälja ditt e-handelsföretag: Slutsats

Med över 9 miljoner online butiker igång runt omkring i världen, är det ingen hemlighet att e-handelsbranschen representerar stora affärer just nu. För entreprenörer är att driva en nätbutik ett av de bästa sätten att skala upp ett företag och göra vinst. Därför finns det ingen bättre tidpunkt än nu för att sälja din butik om du har bestämt dig för att den är redo.

När du säljer ett e-handelsföretag finns det trots allt en hel del arbete att göra. Allt börjar med att förbereda ditt onlineföretag för försäljning så att det är attraktivt för potentiella köpare, innan du släpper ut det på marknaden, letar upp kvalificerade köpare och – slutligen – överför äganderätten.

Processen kan vara mödosam och för förstagångssäljaren kan det till och med vara en utdragen process. Därför är det viktigt att du:

a) planerar i förväg så att du kan få ihop allt innan du börjar överväga bud och

b) överväger att arbeta med erfarna yrkesmän, t.ex. mäklare som kan hjälpa dig att värdera ditt företag och hitta köpare.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer