Hur värderar man små företag?

Hur mycket är mitt lilla företag värt?

Det vanliga svaret är detta:

Du tar din rörelsevinst eller EBITA, multiplicerar den med 4x och;

Ta da! du kommer att få företagsvärdet.

Så varför är det 4x? Varför inte 5x eller 10x eller 20x?

Det beror på kostnaden för kapital (eller WACC för finansnördar)

Kostnaden för kapital för små och medelstora företag) ligger vanligtvis på 25%.

Jämför detta med kostnaden för kapital för riskfria statsobligationer, cirka 5%, eller cirka 8% för ett publikt som Google.

Så varför är kostnaden för kapital så mycket högre för SMBs?

Av två skäl: Risk och Likviditet

För det första är små företag riskfyllda. En naturkatastrof kan utplåna din fabrik. Din VD kan bli plötsligt sjuk. Din största kund kan sluta göra affärer med dig imorgon. Alla dessa händelser kan leda till katastrof och misslyckande. Småföretag är sköra och därmed riskfyllda. På grund av denna högre risk kräver en investerare en högre riskpremie på sin investering – en högre avkastning på sitt kapital.

För det andra är småföretag illikvida. Du kan inte köpa eller sälja aktier i privata företag lätt eller billigt. En investerare kan köpa och sälja Google-aktier på en sekund. Det tar månader, ibland år att sälja en aktie i ett privat företag. Det är också dyrt att göra det. Advokater, revisorer är inte billiga! Illikviditet är en kostnad, som kräver en högre riskpremie – en högre avkastning på kapital.

Utan att gå in på matematiken bakom beräkningen av kapitalkostnaden (eller ”WACC”), har de flesta småföretag en kapitalkostnad på 25%. Vissa är högre, vissa är lägre.

Så vad har detta med vinstmultiplar och värderingar att göra?

Låt mig ge dig ett exempel.

Anta att vi har ett litet företag som genererar 1 Mkr om året. Den genomsnittliga kapitalkostnaden för detta lilla företag är 25%.

Som privat företagsinvesterare kräver jag en finansiell avkastning på minst kapitalkostnaden, som i detta fall är 25%. Kom ihåg, småföretag är riskfyllda. Investerare måste kompenseras för denna risk.

Om kassaflödena är stabila på 1 Mkr per år skulle jag vara villig att betala 4 Mkr för denna tillgång (1 Mkr per år i kassaflöde / 25% kapitalkostnad = 4 Mkr)

Detta motsvarar 4x årliga kassaflöden, eller 4x vinst.

Så värderar de flesta människor småföretag. En multiplikator av vinst är en genväg för att värdera ett företag, istället för att diskontera framtida vinster till ett kapitalkostnadsdiskonteringsfaktor (WACC). I teorin bör du få samma resultat med båda metoderna.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss