Guiden för dig som vill köpa ett konkursbolag

Är du intresserad av att köpa saker ur konkurs, eller letar du efter konkursbolag till salu?

Denna artikel är skriven av Emelie från AllaKonkurser.se

Här nedan har vi listat 10 vanliga frågor om konkurser:

1. Vad händer när konkursen är avslutad?
2. Var kan man se konkurser och hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?
3. Vad gör en konkursförvaltare?
4. Vad kostar objekten i ett konkursbo?
5. Är konkurser offentliga?
6. Kan man bli personligt betalningsansvarig i ett aktiebolag?
7. Är det lagligt att driva vidare ett konkursbo som företag?
8. Hur går en konkurs till?
9. Vad gör en konkursförvaltare?
10. Hur kan man hitta konkursbon till salu?

1. Vad händer när konkursen är avslutad?

När tingsrätten har fastställt utdelningen så är konkursen avslutad. Bolaget upphör i och med detta och möjligheterna att få utdelning från konkursen försvinner.

2. Var kan man se konkurser och hur får jag reda på vem som är konkursförvaltare?

Alla konkursbeslut som avser företag i sverige kan man se på AllaKonkurser.se. Här finns uppgifterna om vem som är utsedd av tingsrätten till konkursförvaltare samt dennes adressuppgifter.

3. Vad gör en konkursförvaltare?

Konkursförvaltarens uppgift är bl.a. att sälja av bolagets tillgångar för att få in medel till att betala dem som har fordringar i konkursboet (borgenärerna).

4. Vad kostar objekten i ett konkursbo?

Eftersom konkursförvaltaren ofta är under tidspress (för att till exempel kunna tömma en lokal) så brukar priserna på tillgångarna i konkursboet ofta bli mycket låga.

5. Är konkurser offentliga?

Alla konkurser är offentliga och de flesta handlingar som gäller konkursen är också offentliga.

6. Kan man bli personligt betalningsansvarig i ett aktiebolag?

Personligt betalningsansvar kan utkrävas av styrelse och VD bl.a. om man underlåtit att upprätta s.k. kontrollbalansräkning när bolaget hamnat på s.k. obestånd. Det personliga betalningsansvaret gäller då skulder som uppkommit efter det att bolaget hamnat på obestånd samt även obetalda skatter.

7. Är det lagligt att driva vidare ett konkursbo som företag?

Det beror på vad man menar. Konkursförvaltaren har rätt och möjlighet att driva vidare företaget som satts i konkurs. Ingen annan kan dock göra det. Däremot kan verksamheten (rörelsen) överlåtas till ett annat bolag/företag som i sin tur driver verksamheten vidare.
Antingen intakt som förut eller i förändrad form. Det är helt korrekt men givetvis måste denna överlåtelse ske utan att borgenärerna i det bolag som är försatt i konkurs hamnar i ett sämre läge än innan.

8. Hur går en konkurs till?

En konkurs beslutas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt säte. Beslutet fattas i regel samma dag om bolaget självt gjort ansökan om konkurs. Om ansökan kommer från en fordringsägare kan det ta något längre tid innan tingsrätten fattar beslut. Bolaget ska då kunna yttra sig om ansökan. I samband med beslutet om konkurs utses också en konkursförvaltare som ofta är en advokat med erfarenhet från konkursutredningar.

9. Vad gör en konkursförvaltare?

Konkursförvaltarens uppgift är bl.a. göra en utredning av vilka tillgångar och skulder som finns i konkursboet samt att tillvarata borgenärernas (de som har fordringar i konkursboet) intressen. Konkursförvaltaren ska också undersöka möjligheten av att driva rörelsen vidare i ny regi bl.a. av hänsyn till samhällets intresse av att företaget kan fortsätta att ge arbetstillfällen och skatteinkomster. Om detta inte lyckas så avyttras tillgångarna så att borgenärerna (fordringsägarna) kan få utdelning ur konkursboet.

10. Hur kan man hitta konkursbon till salu?

Försäljningen av konkursboets tillgångar kan ske på olika sätt men de flesta försäljningar kan man följa via allakonkurser.se som under 30 års tid levererat värdefull information till tiotusentals framsynta abonnenter i såväl Sverige som i utlandet.

AllaKonkurser samlar dagligen in hela Sveriges konkurser och i och med detta så finns det fantastiska möjligheter att göra sitt livs bästa affärer hos oss. Hos oss finns alla uppgifter som behövs för att enkelt lägga bud.

AllaKonkurser har direktkontakt med konkursförvaltare landet över och får dagligen in exklusivt material gällande konkurser. Vi ger även kunderna möjlighet att ha direkt kontakt med rubricerade konkursförvaltare. Inga mellanhänder, bara en enkel och smidig affär.

AllaKonkurser sköter det mesta jobbet åt dig. Du kan skapa bevakningar på produkter du är ute efter och få mejl så fort du får en träff.

Denna artikel är skriven av Emelie från AllaKonkurser.se