Företagsöverlåtelse – inte bara en räkneövning

Att bestämma sig för att sälja sitt företag är ett svårt beslut. Inte minst är den mentala processen för att verkligen bestämma sig för att starta en säljprocess väldigt jobbig för många företagsägare.

Verksamheten/bolaget är för många ett livsverk och efter en överlåtelse vet man inte riktigt vad som väntar. Att ”klä av sig” och lämna ut all information om sitt bolag, både positivt och negativt, få kritiska frågor osv. känns ofta besvärande. Detta är dock vad man måste ställa in sig på när man skall överlåta sitt bolag. Som ägare har man full information om bolaget medan köparen vet mindre varför de måste ställa alla frågor, även kritiska.

När väl beslutet är fattat är det viktigt att tänka igenom hur man skall lyckas med sina föresatser. Man måste vara helt klar över att en förtagsöverlåtelse är en process som tar tid och som måste förberedas. Efter att drivit sitt bolag i många år och varit noga med vem man anställt, vem man anlitat som leverantörer, vilka kunder man jobbat med känns det ju extra angeläget att vara mycket noggrann när hela bolaget skall överlåtas. En företagsöverlåtelse bör ske genom en väl genomtänkt process och inte genom att det ”råkar” dyka upp en köpare som man gör affär med.

Det är viktigt att anstränga sig för att hitta en köpare man tror på och som har förutsättningar att utveckla den verksamhet man överlåter. Detta är också viktigt att för att få ”rätt” köpeskilling.

Med rätt köpare kan såväl verksamheten som säljaren får en nytändning. Kanske köparen kan tillföra produkter och kapital som lyfter företaget. Vi upplever ibland att säljare som planerat att så snabbt som möjligt avveckla sitt engagemang i stället tycker att de tillsammans med köparen får nya möjligheter att utveckla verksamheten och i stället blir kvar i bolaget ett antal år. Ny energi tillförs av den nye ägaren och verksamheten får en positiv ”push”.

När är då rätt läge att starta en process för att finna en köpare? Det finns några självklara synpunkter som driver värdet. Goda resultat, tillväxt i verksamheten, en stark balansräkning mm. En fråga som dock har blivit allt viktigare med åren är att säljaren/VD har möjlighet att kvarstå i verksamheten en tid efter överlåtelsen för att dels skapa en trygghet för de anställda och dels överföra kompetens till en ny ledning. Från att tidigare fokuserat på siffror och skattesituation vid företagsförvärv har kompetenta köpare insett att de goda resultaten skapas av människor och organisationen och ledningen har därför blivit alltmer i fokus.
För en bolagsägare som funderar på att överlåta sitt bolag gäller det att initiera processen i god tid innan man tänker lämna bolaget. En företagsöverlåtelse tar normalt 6-12 månader om allt går bra. Ett prospekt skall upprättas, köpare skall uppvaktas, förhandlingar med en eller flera köpare skall genomföras, avtal skall förhandlas. Alla dessa moment innebär att ett stort antal människor skall involveras i processen. Det handlar om en köpare och säljare, jurister och revisorer, banker, värderingsmän m.fl. Detta är en process som kräver en projektledare.

Ett bolags värde baserar sig i första hand på bolagets egna meriter som avkastning och tillväxt mm. Vad man ofta glömmer är att värdet till en inte obetydlig del även påverkas av faktorer utanför bolaget. Det handlar om ränteläge, möjlighet att finansiera (dvs bankernas inställning som varierar över tid), amorteringstider för förvärvslånen, köparens situation och möjlighet till synergier. Enkelt uttryckt är ett bolags värde i hög grad beroende av ”timing” – rätt köpare i rätt finansiell miljö parat med att bolagets utveckling är positiv skapar det optimala värdet.

Sammanfattningsvis kan jag ge följande råd för att lyckas med en företagsöverlåtelse
– Starta processen i god tid innan Du som ägare planerar att lämna bolaget
– Anlita en projektledare som har erfarenhet att driva processen på ett professionellt sätt
– Förstå och acceptera att det är en process som kommer att ta tid

Folke Grönlund, BolagsRådgivarna Norden AB

Folke Grönlund har varit aktiv på marknaden för företagsöverlåtelser i över 30 år. Först inom Svensk FöretagsFörmedling som VD resp. ordförande under ca 20 år fram till 2003. Startade därefter tillsammans med partners Nordic Merger (numer IMAP Sverige) och driver sedan 2009 BolagsRådgivarna Norden AB. Folke har över åren medverkat i över 400 företagsöverlåtelser.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer