BS Entreprenad - Specialiserat på försäkringsskador, lönsamt och växande.

location Gävleborg - Norrland

Din intresseanmälan har skickats

Bygg & entreprenad

Grundat

1982

Omsättning

20-50 Mkr

Anställda

10-30 st

Prisidé

20-50 Mkr

Resultat

Vinst

Generationskiftesföretag

Ja

Area

2330 m2

Kontor

2330 m2

Förråd

680 m2

Verkstad

870 m2

Övrig

590 m2

Beskrivning av BS Entreprenad - Specialiserat på försäkringsskador, lönsamt och växande.

BS Entreprenad - är ett snabbt växande och mycket lönsamt entreprenadbolag som är specialiserat på försäkringsskador.

Bolaget har en mycket stark marknadsposition i sin nisch och har mer än fördubblat såväl omsättning som rörelseresultat under de tre senaste åren och bolaget är mycket väl positionerat för vidare tillväxt med fortsatt god lönsamhet.
Verksamheten har de senaste tre åren omsatt drygt 25 mkr i snitt med ett rörelseresultat om drygt 3 mkr i snitt. Innevarande år pekar mot såväl högre omsättning som lönsamhet, för 2022 var omsättningen drygt 37 mkr och rörelseresultatet drygt 5,5 mkr.

Företaget är mycket väl strukturerat och organiserat, samt befinner sig i en väldefinierad och expansiv nisch inom området försäkringsskador som svarar för ca 65% av bolagets omsättning.
Bolaget har avtal med merparten av de stora försäkringsbolagen och konkurrensen i det geografiska området är begränsad.
Ytterligare tillväxt inom nischen samt närliggande nischer bedöms vara fullt genomförbart.

Bolaget är fristående och har en stark kundbas inom affärssegment där bolaget verkar. Kundbasen utgörs primärt av försäkringsbolag, andra större bolag, kommunala bolag samt en viss del till privatmarknaden.
Rent geografiskt ligger bolaget på en mycket bra plats i Hofors på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna, med närhet till såväl Sandviken och Gävle som Falun och Borlänge.

Företaget är komplett i sitt erbjudande, något som ger dem en unik konkurrensfördel, detta i kombination med lång erfarenhet av denna nisch gör att bolaget har etablerat en mycket stark marknadsposition.

Bolaget har egna fastigheter, för verksamheten mycket väl anpassade lokaler i mycket gott skick, vilka företrädesvis överlåts till i samband med förvärv av verksamhetsbolaget.

Sammanfattningsvis är detta är en mycket väl fungerande verksamhet med god lönsamhet, väldigt gott renommé och intressanta expansionsmöjligheter. För att bibehålla bolagets goda momentum så kommer en professionell överlämnandeprocess att genomföras i samband med att en ny ägare tillträder.

Bolaget säljs pga generationsskifte och samtliga aktier överlåtes. Alla bud beaktas.

Vi tillämpar konfidentiell hantering vid denna försäljning vilket innebär att intressenter får skriva på en sekretessförbindelse för att få ta del av den fulla objektbeskrivningen samt kompletterande material.
Sekretessförbindelsen ligger som en bilaga till denna annons, se "Dokument".

Är Ni intresserad av mer information eller ett möte, vänligen kontakta huvudansvarig företagsmäklare, Dan Dannberg, 070-295 81 40, dan.dannberg@karolex.se.

Huvudansvarig företagsmäklare
Dan Dannberg, Karolex Business Transaction Team

Ansvarig för fastighetsförsäljning
Frida Gustafsson, Länia Företagsförmedling

Tillgångar

Bolaget har egna fastigheter som delvis används för den egna verksamheten, dels hyrs ut.

Ekonomisk utveckling

Bolaget har ett rörelseresultat kring 10% av omsättningen. Man har de senaste åren etablerat goda relationer med kunder som ger en mer lönsam produkt- och tjänstemix.

Övrigt

Ett mycket välskött företag som är starkt etablerade inom sin nisch. Expansion av verksamheten inom ett större geografiskt område är påbörjad.

Dan Dannberg

Karolex Business Transaction Team

    Fråga Mäklaren

      Dan Dannberg

      Karolex Business Transaction Team