Kan ett företag köpa av privatpersoner?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Ett företag kan som regel göra enstaka inköp av varor från privatpersoner utan några konstigheter. Till exempel kan ett företag köpa en möbel på blocket från en privatperson utan att det uppstår några problem i sammanhanget. Den största skillnaden på ett köp mellan ett företag och en privatperson och mellan två olika företag är att en privatperson inte är momsregistrerad då privatpersoner inte utgör beskattningsbara personer enligt mervärdesskatteslagen (1994:200, MSL). Detta innebär att privatpersonen inte kommer kunna göra avdrag för moms på fakturan vilket medför att det företag som handlat med privatpersonen inte ska redovisa moms på inköpet.

Skulle ett företag regelbundet köpa varor från en privatperson i större mängder på ett sådant sätt att privatpersonen bör betraktas som en ekonomisk verksamhet, riskerar dessa inköp att betraktas som så kallade “svarta” inköp. Privatpersonen har nämligen i ett sådant fall undvikt sin skatteplikt genom att söka sälja varor i egenskap som privatperson (när denne egentligen fungerar som en ekonomisk verksamhet) för att undvika den skatteplikt som följer av 3 kap 1 § och 4 kap 1 § MSL. För att undvika denna problematik bör ett företag begränsa sig till enstaka inköp av varor från privatpersoner.

Slutligen ska ett företag vara uppmärksamt på när det köper en tjänst en privatperson. I ett sådant fall kan nämligen företaget komma att bli arbetsgivare för personen i fråga, vilket medför en skyldighet för företaget att betala arbetsgivaravgifter för denne. Enligt Skatteverkets vägledning för den som anlitar en privatperson är man skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anlitade om betalningen till personen överstiger 9 999 kronor under ett år. Ett företag som önskar anlita någon för ett större projekt bör således försäkra sig om att den som anlitas är registrerad för F-skatt om företaget inte vill riskera att bli skyldigt att betala arbetsgivaravgifter för den anlitade.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss