Finansieringsguide

Hittat ditt drömföretag? – Här är din guide till finansieringen av köpet

När du som företagare ska förvärva ett bolag är finansiering av köpet en viktig del av processen. Det är heller inte helt ovanligt att det då uppstår frågor. Hur finansierar jag förvärvet? Hur mycket får jag låna? I denna artikel hjälper vi dig på vägen genom att besvara vanliga frågor och funderingar.

Att köpa ett företag är oftast smidigast och mer ekonomiskt att genomföra som företag (juridisk person) än som privatperson. Därför rekommenderar vi att starta ett företag om du inte redan har det, mest fördelaktigt kan då också vara att starta ett aktiebolag. Hos många långivare behöver du vara ett företag för att kunna ansöka om finansiering.

När vi i denna artikel nämner köparen menas då en juridisk person/ett företag.

Hur finansierar jag ett företagsförvärv?

När ditt företag ska förvärva ett bolag behöver du kunna finansiera köpet. Detta kan du göra genom egen insats, externt kapital och i vissa fall även genom säljarrevers. Vi går nedan igenom dessa tre komponenter:

Egen insats: Det är det egna kapitalet som det köpande företaget skjuter in vid förvärvandet av bolaget. Det behövs i princip alltid en viss egen insats vid företagsförvärv. Det kan liknas vid ett bostadsköp, i båda fallen måste köparen stå för en del av köpeskillingen. Hur stor procentandel insatsen blir beror på hur mycket köparen har kapacitet att erlägga samt vilken procentandel de kan få i externt kapital, genom till exempel ett banklån.

Säljarrevers: Med säljarrevers menas att en ekonomisk uppgörelse skett mellan köpare och säljare av bolaget. Kort förklarat innebär det att köparen betalar delar av köpeskillingen över tid vilket betyder att säljaren erbjuder en kredit med en avbetalningsplan. En del av köpeskillingen betalas direkt av köparen medan det resterande beloppet betalas av utefter avbetalningsplanen, till exempel med bolagets framtida vinster.

Banklån – förvärvslån: När ett företag ska förvärva ett annat bolag behöver de ofta också skjuta till externt kapital för att finansiera köpet. Ett alternativ som är vanligt i detta fall är att ansöka om ett banklån. Företaget ansöker då om ett förvärvslån, som fungerar i princip som ett företagslån.

Hur mycket får man låna för att köpa ett företag?

Det är en vanlig fråga som många företagare ställer sig vid företagsförvärv då de oftast är i behov av ett lån för att kunna finansiera köpet. Svaret är att det kan skilja sig mycket mellan olika långivare. Du kan beviljas att låna allt ifrån 50-90% av köpeskillingen. Men långivare kan vara villiga att låna ut både en högre och lägre procent. Olika långivare kan dessutom ställa olika krav vid en låneansökan.

Vilket belopp långivare är villiga att låna ut beror generellt sett också på ett antal faktorer kopplade till både det köpande företaget och bolaget som ska förvärvas. De primära faktorer som tas i beaktande är kreditvärdighet, tidigare erfarenhet samt möjliga säkerheter. Det kan därför vara av vikt att ha dessa i åtanke redan när du överväger att förvärva ett bolag. Enkelt sett kan sägas att dessa faktorer är en del av den kreditriskbedömning som långivare gör och som ligger till grund för hur mycket företaget får beviljat att låna.

Kreditupplysning

Precis som i de flesta fall när ett företag ansöker om ett företagslån görs en kreditupplysning. Långivaren ser då på företagets ekonomiska situation utifrån dess tidigare bokslut. Det görs alltså en bedömning av företagets kreditvärdighet baserat på ekonomiska faktorer med mera.

Tidigare erfarenhet

En faktor som också spelar in är köparens tidigare erfarenheter. Det är fördelaktigt om köparen har erfarenhet av den bransch som bolaget som ska förvärvas verkar inom. Har köparen kunskaper inom området ökar chanserna att bolaget genererar lönsamhet. Detta minskar risken för att företaget ska hamna i obestånd och inte kunna betala tillbaka lånet. Långivare är oftast mer villiga att bevilja ett lån när en kunskapsgrund finns att stå på. Om köparen inte besitter någon kunskap eller erfarenhet inom bolagets bransch ses det som en ökad risk för långivaren. Med det sagt är tidigare erfarenhet inte helt avgörande för huruvida du beviljas ett lån eller inte.

Säkerheter

Långivaren väger även in vilka typer av säkerheter som finns att ta. Om företaget som ansöker om lånet av någon anledning inte skulle kunna återbetala lånet vill långivaren veta att de kommer få tillbaka pengarna på annat sätt. En typ av säkerhet kan vara borgensmän. Det innebär att ägaren och/eller någon i det köpande bolaget går in som personligt ansvarig om företaget inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Borgensmannen blir då återbetalningsskyldig. Generellt ses det ofta som positivt om ägaren till företaget som ansöker om lånet själv går in som personlig borgen då det ses som ett tecken på att man tror på affären.

Förutom personlig borgen kan säkerheter tas genom aktiepant. Då pantsätts aktierna i det bolag som ska förvärvas som säkerhet om köparen inte är kapabel att betala tillbaka lånet.

Vad tittar banken på vid företagslån?

Olika långivare ställer olika krav på låntagare vid finansiering. Men det finns generella punkter som alla långivare är intresserad av att se. När du ansöker om förvärvslån behöver därför din ansökan alltid innehålla vissa komponenter. Som vi redan tagit upp är det viktigt att beskriva dina tidigare erfarenheter och lägga till säkerheter.

Viktigt är också att du som köpare har bra koll på bolaget du ska förvärva. Det vill även långivaren ha. Därför behöver din ansökan innehålla organisationsnummer samt löpande bokföringsmaterial på det bolag som ska förvärvas.

Långivaren är sedan intresserad av att se köpeskillingen och hur ni kommit fram till den. Det är därför viktigt att detta ingår och är tydligt beskrivet i ansökan. Långivaren tittar då på värderingen av företaget som ska förvärvas och om den köpeskilling som köpare och säljare kommit fram till därefter är relevant.

Det kan även vara fördelaktigt att lägga till en kortare affärsplan i din ansökan. I den beskriver du tanken bakom förvärvet, alltså varför du ville förvärva bolaget. Det är även bra att beskriva hur det förvärvade bolaget ska vidareförädlas. Vad är planen för framtiden och hur ser budgeten ut?

Behöver du hjälp att hitta rätt förvärvslån?

För många företagare kan lånemarknaden kännas som en djungel. Känner du dig osäker på hur du ska gå tillväga kan du vända dig till exempelvis Krea. Krea erbjuder kostnadsfri rådgivning och konkurrensutsätter ett flertal banker och andra långivare.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

  • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
  • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
  • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss
Berätta mer