Fem fördelar och fem nackdelar med franchise

Att bli franchisetagare är ett stort beslut. Här har vi samlat 5 fördelar respektive nackdelar med franchise som kan vara bra att överväga innan du tar ditt beslut.

5 uppenbara fördelar med franchise

 1. Minskar risken för misslyckande

En av de största fördelarna med att starta en franchise är att man använder ett beprövat koncept och ett ofta välkänt varumärke. Innan du bestämmer dig för vilken typ av franchiseenhet som du vill driva bör du givetvis ha provat produkten för att vara säker på att du passar för denna typ av franchise.

 1. Möjliggör för småföretagare att konkurrera med stora företag

Genom franchising kan en franchisetagare dra nytta av stordriftsfördelar. Genom att alla franchisetagare agerar inom samma kedja kan material och produkter köpas billigare och du får bättre villkor än enskilda småföretag.

 1. Inga krav på tidigare erfarenhet

Som franchisetagare får du utbildning, träning och support. Detta medför att tidigare erfarenhet av att driva en affärsverksamhet sällan behövs.

 1. Kontinuerlig träning

Genom kontinuerlig utbildning kan franchisetagaren klättra uppför en mycket brant inlärningskurva på kort tid, vilket ökar chanserna att lyckas avsevärt.

 1. Stöd från franchisegivaren

Franchisegivaren erbjuder sina franchisetagare stöd och support från ett team med lång erfarenhet av franchising. Du kommer ha en klar fördel gentemot konkurrenter vilka är utan support från en dedikerad och strukturerad franchisegivare.

5 potentiella nackdelar

 1. Disciplin

Som franchisetagare arbetar du under ett licensavtal. Licensiering innebär att du har åtagit dig att arbeta inom ett system där det finns relativt lite frihet och möjligheter att vara kreativ. Hur du bör driva verksamheten finns redan fastställt i franchisegivarens handbok.

 1. Serviceavgifter

För att ta del av franchisegivarens tjänster behöver du betala en serviceavgift till franchisegivaren. Initialt är dessa tjänster nödvändiga och väldigt uppskattade. Sannolikheten är dock stor att man efter en tid använder sig allt mindre av franchisegivarens tjänster. I detta skede kan franchisetagaren känna det som en större uppoffring att betala dessa utgifter.

 1. Hur ryktet kan påverkas

Hur en franchisekedja uppfattas styrs mycket av hur de individuella franchisetagarna agerar och presterar. I en del franchisekedjor finns en stor klyfta i kvaliteten på produkten eller tjänsten mellan de bästa och de sämsta franchisetagarna. Detta innebär att alla franchisetagare är med och bidrar till franchiseföretagets rykte, på gott och ont.

 1. Svara på ändrade marknadsbeteenden

Franchise kan ibland uppfattas som en ganska stel företagsform då varje franchisetagare genom sitt franchiseavtal har förbundit sig till att driva sitt företag på ett visst sätt. Det är därför svårt att införa förändringar i verksamhetens format eller produktutbud. En del franchisetagare kan tycka att detta gör det svårt att svara på ny konkurrens eller förändringar på den lokala marknaden.

 1. Tröttnat på franchisejobbet?

Vad som inledningsvis kan upplevas som en lockande utmaning kan bli mer enformigt efter några år. Det är viktigt att du väljer ett franchiseupplägg där du kan uppskatta arbetet, få möjlighet till nya utmaningar och arbetar med något som har tillväxtpotential.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss