10 vanligaste frågorna om ansvar och ekonomi i ett aktiebolag

Som företagsägare är det viktigt att förstå de ekonomiska och juridiska aspekterna av att driva ett aktiebolag. Det är vanligt att det uppstår frågor kring ansvar och ekonomi i ett aktiebolag. I denna artikel kommer vi att svara på några vanliga frågor som företagare kan ha kring ansvar och ekonomi i ett aktiebolag.

I denna guide kommer vi gå igenom de 10 vanligaste frågorna om ansvar och ekonomi i ett aktiebolag

 1. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 2. Kan Kronofogden ta mitt aktiebolag?
 3. Vem har ansvar för ett aktiebolags skulder?
 4. Är man anställd i sitt egna aktiebolag?
 5. Hur mycket kan jag ta ut i lön aktiebolag?
 6. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?
 7. Kan man få a-kassa om man har aktiebolag?
 8. Kan aktiebolag få skuldsanering?
 9. Får man starta företag om man har skulder?
 10. Vem är betalningsskyldig i ett aktiebolag?

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Som ägare i ett aktiebolag har du normalt sett begränsat ansvar, vilket innebär att du inte personligen ansvarar för företagets skulder och förpliktelser. Det finns dock undantag från detta, till exempel om du har agerat oetiskt eller brutit mot lagen i din roll som företagsledare. Det är viktigt att alltid följa reglerna och ta ansvar för företagets ekonomi för att undvika personligt ansvar.

Kan Kronofogden ta mitt aktiebolag?

Ja, om företaget inte kan betala sina skulder kan Kronofogden begära att företaget försätts i konkurs. Detta kan innebära att företaget säljs för att täcka skulderna och eventuellt avslutas helt.

Vem har ansvar för ett aktiebolags skulder?

Som aktieägare har du inte personligt ansvar för företagets skulder, men styrelsen har ansvar för att företaget följer lagen och att företagets skulder betalas. Om företaget inte kan betala sina skulder kan det leda till konkurs.

Är man anställd i sitt egna aktiebolag?

Som ägare i ett aktiebolag är du inte anställd utan snarare företagsledare eller styrelseledamot. Du kan dock ta ut lön från företaget och på så sätt betala sociala avgifter och skatt på samma sätt som en anställd.

Hur mycket kan jag ta ut i lön aktiebolag?

Du kan ta ut lön från ditt aktiebolag, men det finns regler för hur mycket du kan ta ut. Det vanliga är att ta ut en lön som motsvarar marknadsmässiga villkor för arbete du utför. Det är också viktigt att se till att företaget har råd att betala ut lönen och att det inte påverkar företagets ekonomi negativt.

Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

Som egen företagare bestämmer du själv hur mycket lön du vill ta ut, men det finns också regler för hur mycket du kan ta ut. Lönen bör motsvara marknadsmässiga villkor för det arbete du utför och det är viktigt att se till att du kan betala sociala avgifter och skatt utan att det påverkar företagets ekonomi negativt.

Kan man få a-kassa om man har aktiebolag?

Som ägare av ett aktiebolag har du inte rätt till arbetslöshetsersättning eller a-kassa. Du är en egen företagare och inte anställd av ditt eget bolag. För att få a-kassa måste man vara anställd hos någon annan och ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader.

Kan aktiebolag få skuldsanering?

Nej, aktiebolag kan inte ansöka om skuldsanering. Skuldsanering är en personlig åtgärd som innebär att en fysisk person med betalningsproblem kan ansöka om att få sina skulder avskrivna eller minskade. Detta är inte tillgängligt för juridiska personer som aktiebolag.

Får man starta företag om man har skulder?

Ja, det går att starta företag även om man har skulder. Det är dock viktigt att skilja på privatpersonens och företagets ekonomi. Om man har personliga skulder bör man ta kontakt med Kronofogden och göra en avbetalningsplan. Det är också viktigt att man inte tar med sig skulderna in i det nya företaget.

Vem är betalningsskyldig i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag är det bolaget som är betalningsskyldigt, inte ägarna eller styrelsen. Det är alltså bolaget som ansvarar för att betala sina skulder och förpliktelser. Om bolaget inte kan betala sina skulder kan det leda till konkurs, men det är fortfarande bolaget som är ansvarigt för skulderna och inte ägarna eller styrelsen personligen.

Sälj ditt bolag via Sveriges största plattform

 • Tusentals lyckade försäljningar - bli en av våra nöjda kunder
 • Anonyma annonser för att skydda din integritet och trygghet
 • Vi hjälper dig hitta en företagsmäklare, få en oberoende värdering eller sälja direkt via oss